Националната мрежа за децата и Сдружението “Мостове“, подкрепени от лекари, родители и представители на 24 граждански организации, настояват за действия за осигуряване на безплатен достъп до медицински храни на всички нуждаещи се пациенти.

 

В момента множество храни за медицинска употреба не се поемат от Националната здравноосигурителна каса. Става дума за храни за ентерално приложение, за редки заболявания, лекувани в домашни условия, за употреба по време на болнично лечение на пациенти без клинична пътека. 


 

На пациентите се налага да разчитат на собствени или дарителски средства, за да си набавят жизнено необходимата им медицинска храна. 

 

“Поради икономическата бариера, има случаи на деца и млади хора, починали вследствие на недохранване. Хора, буквално загинали заради глад. Проблемите са налице от над 11 години, а от подадените сигнали и молби до момента няма резултат”, категорични са организациите.

 

Сред основните водещи проблеми, поради които пациентите остават без медицинска храна, са широкият спектър диагнози, които водят до състояние на невъзможност за приемане на храна по обичайния начин.

 

Пречи и липсата на кодове в регистъра на заболяванията и нужда от актуализиране на списъка с медицински храни, които се реимбурсират от НЗОК. Дори за одобрените в него заболявания към момента липсва течна форма на храните.

 

Неправителствените организации настояват да се създаде механизъм, който позволява добавянето на код за малнутриция/ малдигестия към основната диагноза/ заболяване – съгласно МКБ-10 това са кодовете Е43, Е44 и Е46.

 

Също така да се актуализира списъкът на видовете медицински храни, които да бъдат добавени към Списъка с диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, да се изготви финансов разчет според броя пациенти с нужда от медицински храни.

 

При първа възможност да се обяви договаряне с фирмите производители за доставка на медицински храни, включително течни форми, според актуализирания списък.

 

Трябва да започне воденето и изграждането на регистър на пациентите в България, които имат нужда от специална медицинска храна.

 

Организациите настояват Министерството на здравеопазването да създаде работна група с участието на лекари и специализирани граждански организации, която да работи за разрешаването на проблема.