До края на годината стоматологичните услуги ще поскъпнат до 10%, обяви председателят на сдружението на българските стоматолози д-р Георги Цалов.

Увеличението се налагало заради новите изисквания, разноските по оборудване на кабинетите и инвестициите в апаратурата.

Сдружението на българските стоматолози предлага да отпадне задължителното членство в съюза на стоматолозите в България.

Предложенията са изпратени до министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски.