Специализиран кабинет за дентално лечение на хора с трайни двигателни увреждания и придвижващи се с помощта на колички беше открит в Пловдив. Стоматологичният кабинет е инициатива на Факултета по дентална медицина на Медицински университет – Пловдив и се намира в сградата на учебното заведение (на първия етаж на Факултета по дентална медицина, вход откъм ул. Любен Каравелов).


Кабинетът е оборудван със специална платформа, като стоматологичните манипулации на пациента ще се извършват докато той е в количката, без да е необходимо да слиза от нея. В същото време височината на платформата може да бъде регулирана и така да улесни работата на лекуващия стоматолог. Новото звено отговаря на приетите норми и изисквания за лечение на хора със специфични потребности и интеграционната политика на Европейския съюз, споделят от Медицински университет – Пловдив. В кабинета ще работят стоматолози и студенти по дентална медицина, които са в последната година на обучението си и ще придобият практически опит. Лечението е безплатно.

 


Новата придобивка е изградена и оборудвана със средства изцяло осигурени от университета. На откриването на кабинета първият му пациент Латин Банков отбеляза, че звеното е с изключително лесен достъп и осигурява всички удобства за хората с увреждания.


Във Факултет по дентална медицина – МУ-Пловдив се обучават 1046 студенти, от тях 685 българи и 361 чужденци. Основен приоритет за периода 2010 – 2015 г. е повишаване качеството на обучение на студентите по дентална медицина. Учебното звено разполага с отлично оборудвани лекционни, фантомни, предклинични и клинични зали. 


Факултетът по дентална медицина традиционно организира международни форуми и предоставя възможност и насърчава свои преподаватели да участват в национални и международни научни прояви. Поддържат се активни контакти с други институции и факултети от Европа и света, с цел съвместна образователна и научноизследователска дейност.


Стоматологичният кабинет за хора с увреждания е първият в града. Не е ясно колко души имат нужда от тази услуга, но в страната са хиляди, подчертаха от пловдивския университет.