Човешкият мозък претърпява своето най-бурно развитие в първите няколко години след раждането, което придава особена важност на грижите и опитностите, които децата получават в най-ранна възраст.

 

Мозъкът на детето създава повече от един милион нови невронни връзки всяка секунда, а в периода до шестгодишна възраст се развива 95% от неговия капацитет.


 

Това са води до създаването на Edutalents.me – първата платформа в България с видео уроци и занимания за развитие за деца от 0 до 6 години.

 

В платформата са интегрирани всички съвременни тенденции за развитие в най-ранната, но основополагаща и най-значима възраст – възрастта от раждането до тръгването на училище.

 

Видео уроците са създадени от специалисти в областта на ранното детско развитие и включват образователни занимания, развиващи игри, спорт, музика и приказки, които са съобразени с развитието на децата в съответните възрасти.

 

В проекта участват психолози, педагози и логопеди.

 

Заниманията са съобразени с периодите на т.нар свръхучене, когато най-важни са точните стимули за мозъка, които да подкрепят всяко дете в отключването и развитието на личния му потенциал.

 

Уроците са разпределени в три възрастови групи – от 0 до 36 месеца, за 3-4 годишни и за 5-6 годишни. Основен акцент в най-малката възрастова група (0-36 месеца) са видеа от психолог, предназначени за родители на новородени, които проследяват двигателното, когнитивно и емоционално развитие на бебетата от момента на тяхното раждане. Включват лесни, практични и много полезни упражнения за раздвижване, масаж, стимули за развитие на зрение, слух и емоции.

 

Платформата включва и занимания с Монтесори педагог за упражняване на фина и груба моторика; с логопед за правилна звукова артикулация; видеа за изграждане на емоционална интелигентност и социална стабилност при най-малките; множество уроци за когнитивно и физическо развитие във всички възрасти, както и уроци по английски език.

 

Видеата следват научен подход, който гарантира максимално усвояване на нови знания и умения от децата, както и тяхното психично и емоционално здраве.

 

Доказано е, че детският мозък е в риск от ярки и бързо сменящи се картини и силен звук, затова съдържанието е съобразено с подходящи бързина и звук на кадрите, както и с обосновано използване на анимации и изображения.

 

Всяко занимание в уроците се прави в присъствието на обучител – педагог, важно условие за по-лесното разбиране и усвояване на знания и умения от децата в тази най-ранна възраст, когато имат нужда от присъствието на възрастен, когото да следват и който да ги вдъхновява и мотивира.

 

Достъпът до всички видео уроци в платформата е възможен с абонаментен план по избор – за 6 месеца, за 12 месеца и за 24 месеца.