Националният осигурителен институт (НОИ) вече започна изпълнението на програмата си за профилактика и рехабилитация за 2019 г. За реализацията ѝ тази година са предвидени 20 103 061 лева, като от администрацията очакват около 45 000 българи да ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация.


Програмата за един пациент е с продължителност 10 дни, като цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 7 лв. за всеки ден от престоя и се поема от средствата на държавното обществено осигуряване. Всеки включил се в програмата, за сметка на бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО), има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно.


От Националния осигурителен институт съобщават, че вече са подписани договорите с 20 юридически лица за общо 51 заведения, изпълнители на програмата.Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията.


Заболяването задължително трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.


Правоимащи са и пациентите, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за тях обаче е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.


Всички подробности за условията за ползване на програмата за профилактика и рехабилитация за 2019 г. , изпълнителите на дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация, могат да бъдат разгледани подробно в менюто „Обезщетения”, подменю “Профилактика и рехабилитация” на интернет страницата на Националния осигурителен институт.