Над 6500 лекари, медицински специалисти и шофьори от центровете за спешна медицинска помощ и филиалите им в страната започват обучение за повишаване на професионалната си квалификация. То е в рамките на проекта „ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояния”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

 
Чрез проекта ще се постигне реално подобряване на качеството на спешната медицинска помощ като ключов елемент за издигане нивото на цялото ни здравеопазване, коментира министърът на здравеопазването Десислава Атанасова. 
 
Проектът е на стойност 6 258 653 лв. В рамките на „ПУЛСС“ до края на 2013 г. предстои да се обучат над 6500 лекари, медицински специалисти и шофьори във всички 28 центрове за СМП и техните филиали в страната. 
 
България е една от 16-те страни членки на ЕС в която, освен, че е осигурен свободен достъп на всички лица до спешна медицинска помощ, в болничните структури не се изисква доплащане за оказване на спешна медицинска помощ. България, също така, е и сред страните с висок процент на налични линейки тип С, съоръжени и оборудвани за транспорт, интензивно лечение и наблюдение на пациентите. 
 
Десислава Атанасова коментира и натрупаните в системата на спешна помощ проблеми, свързани с дефицита на лекари и текучеството на кадрите, а оттам и голямата натовареност и случаите на забавяне на повикванията. Тя припомни, че с цел разрешаването им от 1 юни 2012 г. са увеличени с 18% възнагражденията на всички работещи в системата на спешната медицинска помощ. Освен това, с промени в Наредбата за специализациите, на лекарите от Спешна помощ е предоставена пълна свобода да се записват за специализации по всички медицински специалности, допълни здравният министър.