Водещи юристи създадоха интернет портала #ПраваПоВремеНаКриза, с идеята да подпомогнат гражданите в променящата се обстановка с COVID-19. Инициативата на юристите има за цел да разясни дали, в каква степен, защо и какви са последиците от ограничаването на права и възможните решения в борбата с COVID-19.


„Опазването на нашите здраве и сигурност са в основата на предприетите мерки за борба с разпространението на COVID-19. Извънредната ситуация, в която се намираме, изисква бързи и адекватни решения, но и анализ върху пораждащите се правни предизвикателства — за институции, бизнес, граждани, уязвими групи. Мерките и действията по време на извънредното положение следва да са съразмерни на заплахата и ограничени във времето. Те трябва да са обосновани и пропорционални, когато поставят правата ни „под карантина“. В противен случай може да се породи криза след кризата — правна, демократична, засягаща дългосрочно върховенството на правото“, споделят създателите на портала съдия Нели Куцкова, адв. Михаил Екимджиев, съдия Калин Калпакчиев, адв. Мария Шаркова, съдия Владислава Цариградска, Надя Шабани и Екатерина Баксанова.


В едно от първите видеа на #ПраваПоВремеНаКриза, например адвокатът по медицинско право Мария Шаркова и д-р Анелия Авджиева, социален антрополог коментират проблемите на ромските групи под лупа по време на пандемия. Адвокат Михаил Екимджиев пък поставя темата за ограничаването на основните права и свободи в България през първия месец от извънредното положение по повод пандемията от COVID-19.„Тази инициатива е нашият отговор на ситуацията, която е нова за всички, тя е безпрецедентна и постави лекари, юристи, всички граждани, в една необичайна обстановка, с която да се справим. Бих казала, че трябва да направим така, че личните ни, индивидуални права да не влизат в конфликт с опазването на общественото здраве. Не сме се събрали да търсим недостатъци на взетите противоепидемични мерки и да даваме повод на хората да търсят аргументи да не ги спазват“, подчертава адвокат Шаркова.