Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Проф. Стоян Киркович“ в Стара Загора се размина на косъм от фалита, след като натрупани дългове и невъзможност да посрещне текущите разходи в края на миналата година изправиха лечебното заведение пред риск от закриване.

 

През първите седмици на 2015 г. ръководството на здравното заведение е успяло да изплати над 1,2 млн. лв. от общо 20-те млн. просрочени задължения.


 

В тази сума влизат плащания към държавата под формата на осигуровки и разходите за лекарства и консумативи. Към края на февруари са изплатени и декемврийските заплати на работещите в УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“.

 

Новият директор на старозагорската болница доц. Йовчо Йовчев планира оздравителен план.

NEWS_MORE_BOX

 

В него влиза откриването на нови дейности, които ще разширят обема на предоставяната за гражданите медицинска помощ.

 

Разкриват се три кабинета на територията на „Спешно приемно отделение“, а хората, нуждаещи се от специализирана консултативна помощ, ще имат денонощен достъп до специалисти по съответните направления.

 

Ръководството дава възможност на лекарите да извършват свободен прием на граждани, така че достъпът на населението до специалист ще бъде улеснен.

 

В резултат на тези мерки доц. Йовчев очаква повишаване на потърсилите медицинска помощ пациенти в лечебното заведение.