Вчера се състоя форумът "Добри практики при предоставяне на иновативни услуги за превенция на изоставянето на бебета и малки деца", организиран от Министерство на здравеопазването и с подкрепата на УНИЦЕФ-България.

 

На него бе обсъдена превенцията за най-малките не само в медицински, но и в социален и икономически аспект.


 

Според зам.-министърът на здравеопазването проф. д-р Чавдар Славов настаняването на деца в специализирани институции на практика нарушава техните права, гарантирани от международни конвенции, по които Република България е страна и води до установяване на дискриминационни модели в образованието и достъпа до качествена грижа и услуги.

 

По неговите думи правителството ни е предприело стъпки към реформиране на системата за грижи и закрила на детето и прекратяване на практиката за отглеждане на децата в специализирани институции.

 

Участниците в срещата споделиха добрите практики в това направление. Бе подчертано, че до 2025 г. ще се извърши постепенното преминаване от система, която разчита предимно на институционални настанявания, към система от услуги за подкрепа на детето в семейството и на родителите.

 

Министерство на здравеопазването е разработило своя концепция за деинституционализация на децата. В нея са заложени мерки, приоритетно ориентирани към семейна среда и близка до семейната среда.

 

Планирана е също специализирана резидентна грижа за малък брой деца с тежки увреждания, чието отглеждане у дома е невъзможно.

 

В момента експерти от здравното ведомство работят по преструктурирането на домовете за медико-социални грижи за деца до 3 г. Програмите са стартирали в осем пилотни области – Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, София и Търговище.

 

Предвижда се тази година да се закрият осемте пилотни домове за медико-социални грижи за деца и да се стартират нововъведения, сред които са услугите от Семейно-консултативни центрове и Центрове за майчино и детско здраве.