Български лекарски съюз (БЛС) и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България обявиха, че се оттеглят от участието си инициативата на Национална пациентска организация Covid Aлианс. Причината според съсловните организации е нарушената комуникация между партньорите.


„С изненада установихме, че се организират срещи с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Министерство на здравеопазването, на които са поканени представители на медицинските дружества и ще бъдат представени различни идеи за промени. Подобни идеи не само не са обсъждани с нас като партньор, но и представители на Български лекарски съюз не са поканени на срещите.


Бихме искали да напомним, че осъществяването на медицинските дейности, предвидени в Закона за здравното осигуряване закон, се регламентират с Националните рамкови договори за медицинските дейности, сключени  между Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз. Всяка  промяна в рамковия договор за медицинските дейности следва да бъде съгласувана и одобрена от Лекарския съюз“, гласи писмото на съсловната организация.Подобна позиция заявиха и от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. „Потвърждаваме и ще работим в посока въвеждане на електронни рецепти, протокол и направление, което е в полза на нашите пациенти и общопрактикуващите лекари в сътрудничество с Български лекарски съюз. Не приемаме временната ситуация с възникналата пандемия да се използва и за други освен посочените цели“, написаха те до медиите.


Припомняме, че Covid AЛИАНС – заедно срещу Covid-19 е инициатива на Национална пациентска организация (НПО), насочена към пациентите с хронични заболявания. Целта й е да се предоставя информация и телефонни консултации с водещи медицински специалисти за поведение в условията на пандемия, предизвикана от коронавирус.

 

Малко по-късно Национална пациентска организация публикува и своя позиция по казуса. "Лекарският съюз винаги е бил наш надежден партньор и заедно многократно сме постигали сериозни успехи за българските пациенти и техните лекари. С изненада установихме, че на проведената днес експертна среща в НЗОК по въпросите на диабета не е имало представители на БЛС и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ). Това е и причината нашият представител, Елисавета Котова, да настоява за продължаването на експертните разговори в последващи срещи с участието на БЛС и НСОПЛБ.

 

Експертната среща по въпросите на диабета е насрочена от НЗОК, за което бяхме уведомени по телефон, като изрично ни е уточнено, че нямаме ангажимент по координирането на участниците в нея, с изключение на представител на пациентите с диабет.

 

По данни на г-жа Елисавета Котова, нашият пациентски представител в срещата, на нея са обсъдени идеи, които биха били полезни за пациентите с диабет, но също така са приложими и за пациенти с други хронични заболявания, уязвими от COVID-19. Получихме уверения, че предстоят подобни експертни срещи и по други хронични заболявания, преди да се очертаят конкретни предложения, които да бъдат обсъждани с всички заинтересовани страни", е записано в отговора на НПО.