Преценката кое лекарство да се даде в случай на болка при дете не винаги е лесна.

Сравнително изследване на 3 популярни болкоуспокояващи, установява, че ибупрофенът действа най-добре при счупена кост, контузия и изкълчване. Ибупрофенът показва предимство пред ацетаминофена и кодеина.

Проучването е извършено в спешно детско отделение в Канадска болница. В него са били изследвани 300 деца на възраст от 6 до 17 г., които на случаен принцип са получили стандартна доза на едно от трите лекарства.
Периодично е била оценявана тежестта на болката.
30 минути след приема на медикамента оценките за болка сред трите групи деца са били много сходни.
Но 1 час след получаване на лекарството децата с ибупрофен са съобщили за значително облекчение на болката.
Оценяването на болката е извършено с помощта на 100-точкова скала. 60 минути след получаване на лекарството, болката при децата на ибупрофен се е редуцирала с 24 точки, в сравнение с намалението с 12 точки за ацетаминофеновата група и 11 точки за групата на кодеин.

Проучването е извършено в Детската болница Онтарио в Отава. Резултатите са публикувани в списание Pediatrics.