В писмо до Постоянната комисия по заетостта Националното сдружение на общопрактикуващите лекари (НСОПЛБ) определи макрорамката на бюджета за Първичната извънболнична медицинска помощ (ПИМП) за 2022 г. като реалистичен.

 

Сдружението не е съгласно с диференцираното заплащане на профилактичните прегледи на здравноосигурени лица над 18-годишна възраст.


 

“Бюджетът е реалистичен, защото е екзистенциален и в настоящата трудна ситуация на фона на влошаващите се икономически условия и растяща инфлация, гарантира достъпа на гражданите до първична медицинска помощ, както и възможността на практиките за ПИМП да осъществяват дейностите си. Определените цени и обеми, съответстват на обсъжданите и предложени от нас”, заявиха лекарите.

 

Те считат за грешка, че към момента за извършена профилактика на до 46% от здравноосигурено лице (ЗОЛ) над 18 години цената на извършените годишни профилактични прегледи е 20 лв.

 

За извършена профилактика на над 46% до 60% от ЗОЛ над 18 години цената на извършените годишни профилактични прегледи е 25 лв.

 

За извършена профилактика на над 60% от ЗОЛ над 18 години цената на извършените годишни профилактични прегледи е 26 лв.

 

Според Сдружението на общопрактикуващите лекари този подход се налага с единствен мотив – повишаване броя на обхванатите с профилактичен преглед лица. Макар към момента това да се прави с добри намерения, е начин да се постави начало на една порочна практика на манипулация на стойността и резултатите от дейността на лекарския труд, смятат от НСОПЛБ.

 

“Считаме, че не е правилно стойността на един определен вид преглед, който съдържа определени елементи, да бъде променяна в зависимост от броя на реализираните прегледи от този вид.

 

По същество, поставянето на норматив, който не зависи единствено и само от изпълнителя, не е начин за стимулиране на увеличаване на този брой. Възможностите на всеки един общопрактикуващ лекар (ОПЛ) са различни.

 

По-малкият брой прегледи в никакъв случай не означава по-лошо качество на предоставената на здравноосигурени лица дейност, както и обратното и не е основание да бъдат оценявани по различен начин в зависимост от количеството”, заявяват от Сдружението.

 

Като решение Общопрактикуващите лекари предлагат здравноосигурените лица да бъдат постоянно информирани за възможността да преминат профилактичен преглед, както и за това какво включва той. Към момента се подготвя разширяване на дейностите.

 

На пациентите трябва да се обяснява, че е различен от прегледа по месторабота, организиран от Службите по трудова медицина. 

 

НСОПЛБ припомня задължението, което има всеки гражданин според Закона за здравето (чл. 209) и Закона за здравното осигуряване (чл. 110) да премине този профилактичен преглед и санкциите, на които подлежи при неизпълнение. 

 

Рационално би било да се обсъдят стимулиращи и улесняващи  фактори за провеждане на годишния профилактичен преглед, например осигуряване на един ден платен  отпуск от работодателя в деня на провеждането - предложено от НСОПЛБ преди много години и др. 

 

“Ние, лекарите следва да осигурим възможността нашите пациенти да преминат профилактичен преглед, а тези от нас, които откажат да извършат профилактичен преглед на пациент, който ни е посетил с тази цел, да понесат съответните, разписани в НРД санкции. Но освен санкции, в правилата по НРД има разписано и ограничение за извършване на профилактичен преглед или диспансерен извън обявения график, вероятно с цел „повишаване“ на преминалите прегледа”, обяснява Сдружението на лекарите.