Спиналната мускулна атрофия (СМА) окончателно влиза в списъка на редките заболявания. За голямата стъпка напред Министерство на здравеопазването вече е стартирало процедура. Когато тя приключи Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще може да реимбурсира лечението на заболяването с лекарствения продукт Nusinersen, след като премине през оценка на здравните технологии и бъде включен в Позитивния лекарствен списък.


От здравното ведомство съобщават, че български специалисти вече се обучават в клиники в Румъния и Испания на тънкостите в лечението на спинална мускулна атрофия с Nusinersen. Водещи професори от УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, УМБАЛ „Александровска“ и МБАЛНП „Св. Наум“ вече са преминали теоретично обучение за прилагането на медикамента, като предстои и практическо такова. 


„Нашите специалисти са обучавани относно медицинските показатели за включване на терапия, терапевтичните схеми за прилагане на медикамента, идентифициране и проследяване на ефекта от лечението, назначаването на поддържаща терапия, условията, в които се прилага медикаментът и подготовката на пациента. В момента Министерството на здравеопазването, съвместно с национални консултанти в тази сфера, като професорите Търнев, Литвиненко, Божинова и Иванов, са в процедура за уточняване на схемите на лечение и прилагане на този медикамент у нас“, споделято от ведомството. В средата на февруари българските здравни власти ще имат готовност да стартират лечението с Nusinersen.Към момента децата със спинална мускулна атрофия кандидатстват пред Център „Фонд за лечение на деца“ за осигуряване на лечение с Nusinersen. Доскоро това не беше възможно, но със заповед на министър Ананиев от ноември 2018 г. лекарственият продукт е включен в списъка по чл. 266 А, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Това позволява Nusinersen да бъде закупуван от болничните аптеки и да бъде прилаган на деца със спинална мускулна атрофия, одобрени от Фонда за лечение на деца.


От съобщението на здравното министерство става ясно още, че румънската здравна каса е отказала лечение именно с Nusinersen на българско дете, въпреки издадения формуляр S2. С документа страната ни гарантира, че ще заплати на румънската здравна каса средствата, изразходвани за лечението на детето, съгласно европейското законодателство.

 

„Министерството на здравеопазването се свърза с представителя на България в Административната комисия по координация на системите за социална сигурност към ЕК, която отговаря за прилагането на регламентите по социална сигурност и съответните формуляри. Представителят на България има правото да поиска информация от представителите на държавите в административната комисия за причините за отказа да бъде приет формуляра S2. В случай, че проблемът не може да бъде решен по този път, България ще поиска от административната комисия официалното разглеждане на въпроса“, допълват от министерството.