Специалисти в областта на невромускулните заболявания от 5 държави пристигат в София за уършоп по редки болести. Той ще се проведе на 13 и 14 юли в неврологичната клиника на болницата, съобщи нейният началник проф. Ивайло Търнев, който е и ръководител на първия в страната Експертен център по наследствени неврологични и метаболитни заболявания (ЕЦННМЗ), разкрит на територията на клиниката. 
 
Експерти на УМБАЛ „Александровска“ ще водят изцяло обучението, към което са приявили интерес 21 кандидати от Русия, Израел, Полша, Словения и Румъния, но са класирани 10 - девет невролози и един кардиолог.
 
Клиничните и диагностични аспекти на ТТР-фамилната амилоидна полиневропатия ще бъдат представени през първия ден на програмата, а на следващия са предвидени практически занятия с пациенти, които ще бъдат интервюирани и прегледани. Целта на екипа е да покаже своя четири годишен опит в създаването на алгоритми за диагностика, лечение, профилактика и рехабилитация на редките болести в групата на генетичните неврологични и метаболитни заболявания.
 
Такъв вид уъркшоп до момента е провеждан само в Португалия, тъй като страната е ендемична зона и заболяването за първи път е описано от португалски невролог, посочи проф. Търнев. 
 
NEWS_MORE_BOX
Амбициите на екипа са чрез форума да очертаят тенденциите в развитието на редките болести в неврологията и да превърнат българския ЕЦННМЗ в Европейско училище в това направление. Сред целите на експертите от „Александровска“ са и международно сътрудничество с водещи специалисти, работещи в областта и постепенно да изградят единна партньорска мрежа с представители от Централна и Източна Европа за многоспектърна образователна, лечебно-диагностична и научно-изследователска дейност.