Литературният пазар в България вече е обогатен с нова, уникална по рода си монография – ”Отворен корем в съвременната хирургична практика”.
 
Подобно издание се появява за първи път в родната научна литература. 
 
Монографията е под редакцията на началника на Военномедицинска академия ген.-майор чл.-кор. проф. Николай Петров, д.м.н., а негови автори са полк. проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS, доц. д-р Кириен Кьосев,д.м. и ст. л-т д-р Георги Попиванов, съобщиха от лечебното заведение.
 
Съобщенията за използването на отворения корем в литературата датират още от края на 19 век. Въпреки натрупания опит и оптимистичните резултати в литературата, отвореният корем остава предизвикателство дори и за големите центрове, а често проблемът се представя едностранчиво. 
 
Базирайки се на систематичен анализ на личния и световния опит, авторите на монографията правят изключително ценната първа крачка към системния подход към пациентите с отворен корем в България. 
 
Трудът e уникален за българската научна литература, тъй като в него за първи път са обхванати всички аспекти на техниката на отворения корем. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
В отделни глави последователно са изложени съвременните показания за приложението на отворения корем, скоровите системи за оценка на тежестта на състоянието на пациентите, техниките за временно затваряне на корема, усложненията и методите за тяхното лечение, както и подробен анализ на методите за лечение на планираните вентрални хернии. Представени са ценни и полезни практически съвети, допълват още от ВМА. 
 
Монографията има и ясна практическа насоченост, тъй като различните техники са богато илюстрирани и позволяват на читателя да ги приложи самостоятелно, без да е необходимо присъствието на специалистите. 
 
Подробната и актуална библиографска справка е надежден източник за разширяване на познанията на онези от читателите, които се нуждаят от допълнителна информация.