С чувство на недоумение и професионално неудовлетворение Националното сдружение по кардиостимулация и електрофизиология се обръща към Министерство на финансите и други институции за разбиране, съдействие и бърза адекватна реакция при остойностяването на клинична пътека №40 – „имплантация на кардиостимулатор“.


В писмо, специалистите изразяват недоволството си от факта, че стойността на въпросната пътека е най-ниската от всички инвазивни процедури. Това не би могло да се окачестви по друг начин, освен като некомпетентно и небрежно недооценяване на усилията и професионалната подготовка и квалификация, които се изискват при реализацията на една процедура при имплантиране на пейсмейкър, се казва в становището на кардиолозите.


Дружеството уточнява пред отговорните институции, че имплантацията на ресинхронизираща система за стимулация на сърцето - алтернативен метод на сърдечна трансплантация и кардиовертер-дефибрилатор, не отстъпва по сложност на една кардиологична интервенционална процедура. Mодерният метод изисква често пъти екипът да бъде подложен на продължително облъчване с рентгенови лъчи, като често пъти се налага присъствието на анестезиолог. Общата продължителност е от 2 до 4 часа.„С оглед на взетите предвид гореизложените особености на нашата работа и подценяването на усилията ни и специфика на дейността ни, предлагам стойността на тези процедури да не е сума под 1500 лева. Опасявам се, че при не проявено разбиране, малкият брой лекари специалисти, компетентни да извършват тези модерни процедури ще бъдат окончателно демотивирани.“, казва д-р Светослав Йовев, председател на Българското сдружение по кардиостимулация и електрофизиология и завеждащ сектор по кардиостимулация в УНСБАЛ „Св Екатерина“, София.