За сериозно текучество на кадри и работа в условия на стрес и претоварване алармират служителите на Центъра за спешна медицинска помощ-Варна. Те изпратиха писмо до парламентарната комисия по здравеопазване, министъра на здравеопазването-отдел Спешна медицинска помощ, Български лекарски съюз и други организации, като изразяват тревогата си, че до 6 месеца няма да има екипи, които да оказват медицинска помощ на жителите на Варна, поради многото вече напуснали и планиращите да напуснат спешния център.


Основната причина за текучеството в спешната помощ е ниското заплащане. Заплатата на начинаещ лекар е 530 лв., на лекар със стаж и специалност – 750 лв. Медицинските специалисти получават 440 лв., а шофьорите на линейки – 350 лв. нетни възнаграждения. Тези заплати не са променяни от 2008 г., казват авторите на отвореното писмо. Работещите в системата на спешната помощ припомнят, че през 2010 г. им е обещано увеличение на заплатите, което така и не се става факт, а в проекта за концепция на спешната помощ не се споменават конкретни срокове за изпълнение на обещаните повишения на заплатите.


Бюджетите за спешната помощ и тази година са силно редуцирани, подчертават служителите на Центъра за спешна медицинска помощ-Варна. „Не са изплащани полагащите ни се купони за храна, няма средства за работно облекло. Автомобилният парк се износва бързо заради денонощната му експлоатация, лошата инфраструктура и поради тази причина нарастват и разходите за поддръжката му.“, допълват те.От подобни проблеми са засегнати и други центрове за спешна помощ в страната.


Затова здравните работници в системата на спешната помощ очакват взимането на „конкретни действия, свързани с конкретни срокове“ от страна на съответните управляващи здравни органи за разрешаването на тези проблеми, включително и за повишаване на заплатите и осигуряването на стабилен бюджет за спешната медицинска помощ.


Български лекарски съюз, от своя страна, изпрати сигнал до министър-председателя Бойко Борисов, като препрати обезпокоителното писмо, написано от служителите на Центъра за спешна медицинска помощ-Варна, с предложение за дискутиране на конкретната тематика.