Всички лечебни заведения за болнична помощ са длъжни да осигуряват медицинска помощ при спешно състояние на всяко лице, което се нуждае от такава, разпореди министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев. Спешна помощ са длъжни да осигуряват районните центрове по здравеопазване, центровете за спешна медицинска помощ и болничните лечебни заведения в цялата страна. До заповедта се стигна заради зачестилите сигнали на граждани и средства за масова информация за откази на лечебни заведения да приемат болни в спешно състояние.
 


Болниците са длъжни да извършват възможния обем медицински дейности при спешни състояния независимо дали пациентът е потърсил лечебното заведение сам или с помощна на екип от спешна помощ и без оглед на здравноосигурителния статус, гражданството и адреса на пациента, пише в заповедта.


Болницата  е длъжна незабавно да извърши или организира преглед, изследване и диагностициране независимо от наличието или не на договор по съответната клинична пътека между болницата и Националната здравноосигурителна каса.

При обективна невъзможност за осъществяване на необходимата медицинска помощ в болничното заведение, в което е приет пациентът, медицинският персонал е длъжен да осигури превеждане и настаняване в болница, която разполага с необходимите условия.