Анализ на Министерство на здравеопазването показва, че над 50% от структурите за оказване на психиатрична помощ у нас са в критично състояние. Днес здравният министър Кирил Ананиев е представил доклад за състоянието и необходимите средства за  за ремонт и оборудване на 12-те държавни психиатрични болници, 12-те центрове за психично здраве и 22 психиатрични отделения, разкрити към лечебни заведения за болнична помощ.


„Дори най-малкото инвестиране в тези ужасни материално-битови условия би било полезно“, коментира по-рано през деня и националния консултант по психиатрия  акад. Дроздстой Стоянов пред БНР. Той подчерта, че медийният отзвук след публикуването на кадрите от столичен психиатричен център провокира сериозни обвинения, че отношението към проблема е „равносилно на съзнателно упражняване на геноцид спрямо мирно население и би могло да предизвика остра реакция от правозащитни организации от чужбина“. Националният консултант призна, че Министерството на здравеопазването полага усилия в правилната посока, но с незадоволителни темпове, което беше отразено и в доклада на Европейската психиатрична асоциация.


„Имам подкрепата на правителството спешно да бъдат предприети мерки за подобряване материалното състояние на лечебните заведения, осъществяващи психиатрична помощ“, отговори на обвиненията министър Ананиев. Той обясни, че Министерството на здравеопазването приоритетно ще работи по обявяването на обществените поръчки за ремонти и оборудване на психиатричните структури, като за целта ще бъдат необходими над 10 млн. лв. Успоредно с това министерството ще подготви Проект на Решение на Министерски съвет, с който да бъде отпуснат необходимият финансов ресурс.По казусите с окаяното състояние на психиатричното отделение в МБАЛ – Търговище и „Център за психично здраве – София“ инвестицията в ремонтни дейности е нерентабилна за държавата и при тях случая усилията ще бъдат насочени към търсене на подходящо място за релокиране на звената. Работна група вече работи по задачата да направи преглед на сградите, собственост на министерството, и да предложи варианти за управлението им.


В същото време акад. Дроздстой Стоянов припомни, че проблеми има с липсата на специалисти в сектора. Той призна, че над половината от работещите са на възраст около 56-57 години, над 35% са в пенсионен статут.