В условията на COVID-19, Министерството на труда и социалната политика отделя допълнително 45 млн. лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в подкрепа на самотно живеещи възрастни и хора с увреждания. Общините вече могат да кандидатстват, за да получат финансиране за патронажна грижа.


По проектите ще може да се наема персонал за предоставяне на услуги по домовете за справяне с извънредната ситуация. Наетите служители ще доставят хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост на нуждаещите се, които са закупени със средства на ползвателите. Потребителите биха могли да получат съдействие и в заплащане на битовите им сметки или в заявяване и получаване на неотложни административни услуги. Общинският персонал ще бъде осигурен с лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати. 


Всичките 156 общини, които вече изпълняват проекти по „Патронажна грижа“ и предоставят интегрирани здравно-социални услуги в дома, трябва да подадат искане за допълнително споразумение за определената в Условията за кандидатстване сума и минимален брой потребители. Останалите общини, както и районите на Столична община ще могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство. Условията за кандидатстване вече са публикувани на www.esf.bg и в ИСУН 2020.Междувременно по инициатива на кмета на Варна Иван Портних от 25 март в града се провежда кампания по раздаване на предпазни средства за хора над 60 г. Около 50 доброволци са на терен всеки ден от 8.30 до 10.30 ч. и вече са обхванати над 8000 души.


Столична Община пък създаде официална Viber група за #COVID-19 на София. „В нея ежедневно ще споделяме важна информация, новини за обстановката в града и текущи мерки, които засягат гражданите на София“.


В официалната Viber общност за #COVID-19 на София ще се дават съвети как да предпазваме себе си и околните от заразяване, новини относно мерките, предприети за борба с COVID-19, информация за нови правила, засягащи жителите на София и други.