МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” - гр. Смолян откри две обновени отделения – вътрешно и инфекциозно. За извършване на основен ремонт и обзавеждането им са инвестирани над 376 хил. лв. От тях 310 хил. лв. са средства за капиталови разходи от Министерство на здравеопазването, 66 138 лв. са средства на лечебното заведение. 

 
Болницата е в стабилно финансово състояние, което позволява и отделянето на средства за подобряване на здравната си инфраструктура, отбеляза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова. 
 
До края на годината Смолянската болница ще получи 200 хил. лв. от здравното министерство за обновяване на отделенията по УНГ и по неврология. 
 
След броени дни областната болница предстои да стартира най-големия си проект и инвестиция, реализирани някога на територията на региона. По ОП „Регионално развитие” лечебното заведение ще създаде модерна инфраструктура за борба с онкологичните заболявания. По проекта се осигурени ядрено-магнитен резонанс, компютърен томограф, мамограф и друга съвременна апаратура за диагностика и лечение на обща стойност 7,5 млн. лв. Предвидени са и дейности за осигуряване на енергийна ефективност чрез подмяна на цялата външна дограма на сградата.  
 
След приключване на проекта, в средата на 2013 г. жителите на областта ще разполагат с достъп до качествена медицинска помощ, подчерта здравният министър. Изградената ефективна, достъпна и рентабилна здравна инфраструктура ще обслужва здравните потребности и на жителите от съседните региони.