Министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев смени ръководството на Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Александровска”. 

 

Това се случи след като Здравното ведомство публикува одита си относно увеличението в просрочените задължения на болницата. След това последва и официалната позиция на болницата.


 

По отношение на просрочените задължения към 30.06.2021 г. те са в размер на 28 476 399 лв., а към 31.08.2022 г. са в размер на 37 827 918 лв.

 

За периода е извършено погасяване на задължения в размер на 44 275 476 лв., което е довело да намаляване на темпа на растеж на просрочените задължения.

 

По отношение на общите задължения към 01.06.2021 г. те са в размер на 42 078 654 лв., а към 31.08.2022 г. те са в размер на 44 056 198 лв.

 

За временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на болницата е назначен завеждащият Клиниката по чернодробна хирургия на “Александровска” проф. д-р Атанас Йонков.

 

Проф. д-р Атанас Йонков е роден през 1960 г. Завършва МУ-София през 1992 г. Шест години по-късно защитава дисертационен труд на тема “Експлантация на черен дроб в рамките на мултиорганна експлантация от кадаверичен донор” и получава степен “Доктор по медицина”. Специализира “Съвременна противотуморна терапия” в МУ-Виена, Австрия, през 1995 г. След това, в периода 2001-2002 г. специализира и “Чернодробни трансплантации” в университет в Рен, Франция. Взима участие в 88 чернодробни трансплантации и експлантации от кадаверичен донор.

 

От 1997 г. е с призната специалност “Обща хирургия”, а от 2000 г. – “Онкология”. От 2010 г. е доцент по “Обща и оперативна хирургия”. В периода 1993-2010 г. постепенно заема различни позиции – от клиничен ординатор (1993-1995 г.) през асистент (1995-1998 г.) и старши асистент (1998-2001 г.) до главен асистент (2001-2010 г.). От 1993 г. до момента е част от Катедрата по обща и оперативна хирургия към МУ-София.

 

Има богата учебна и изследователска дейност. Преподава “Обща и оперативна хирургия (клинични упражнения), “Обща хирургия – основен курс за придобиване на специалност” (лекционни цикли „Чернодробна трансплантация” , „Хирургично лечение на порталната хипертония”, „Илеуси и перитонити”), както и “Обща хирургия – обучение на специализанти за придобиване на специалност” в МУ-София.

 

УМБАЛ "Александсровска" смени за кратко няколко ръководители след като бившият ѝ директор, оглавявал я от 2013 г., д-р Костадин Ангелов пое здравното министерство за последните месеци управление на правителството на Бойко Борисов. От юли до октомври 2020 г. длъжността беше изпълнявана от доц. д-р Димитър Буланов, който впоследствие бе избран за декан на Медицинския факултет на МУ-София. След оттеглянето му управлението на болницата бе поверено на проф. д-р Борис Богов, който през юни 2021 г. беше освободен от длъжност от служебния здравен министър тогава д-р Стойчо Кацаров. На негово място той назначи д-р Атанас Атанасов.