Пациент с рак на ларинкса, хипофаринкса и огромна метастаза на шията в ляво, обхващаща сънната артерия, беше опериран успешно от мултидисциплинарен екип в Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология (УСБАЛО). Лекарите, ръководени от доц. Кирил Попов – началник на Клиниката по УНГ, са успяли да отстранят тумора, а засегнатата част от сънната артерия е заместена с кръвоносен съд, взет от неговото бедро.


Сложната интервенция е обединила поредица от оперативни действия, продължили над шест часа. „Местоположението на тумора не даваше възможност да се ползва изкуствена артерия за заместване на увредените съдове, които са жизнено важни. Причината е, че изкуствените съдове са по-рискови за получаване на инфекция, която може да се предаде от близко разположените дихателни пътища и хранопровод. Особено, когато се планира в последствие мястото да бъде облъчвано. Те са и по-лесно податливи на тромбоза (запушване)“, обясняват специалистите.


Това е наложи използването на част от бедрената артерия на самия пациент, която на свой ред е заменена с изкуствена съдова протеза. Допълнително големият дефект, получен след премахване на тумора е възстановен с присаждане на тъкани от гръдната стена на пациента.Подобни интервенции изискват сериозен мултидисциплинарен екип от специалисти – УНГ, съдови хирурзи, хирурзи, анестезиолози и реаниматори. В лечението на пациента са участвали доц. Кирил Попов, д-р Асен Тодоров, д-р Стефанов, д-р Елка Ангелова, д-р Роберт Меламед, д-р Стефан Гергов, доц. Йорданка Ямакова и др.


След премахване на новообразуванието и възстановителен период, пациентът ще бъде подложен на лъчелечение в модерния лъчетерапевтичен комплекс на болницата, осигурявайки комплексен подход по най-добрите световни изисквания.


От УСБАЛО уточняват, че подобни случаи са изключително ресурсоемки за лечебните заведения, защото заплащането чрез клинични пътеки не отчита тежестта и комплексността на случаите и на практика разходите надхвърлят многократно финансирането от осигурителния фонд. Но те са единствен шанс за лечение на пациентите.