Първата Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити бе приета от Министерски съвет. Тя обхваща периода 2021 – 2025 година и предвижда безплатен скрининг за хепатит В и С във възрастовата група от 40 до 65 г.

 

Това съобщават от пациентската организация ХепАктив и Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография.


 

Хепатит B засяга 199 000, а хепатит С - 87 000 души в България, като заболяванията се предават основно по кръвен път и са водеща причина за развитие на рак на черния дроб.

 

До момента нямаше осигурен скрининг за пациентите, което водеше до закъснение в лечението.

 

Скринингът вече ще се финансира от НЗОК и ще бъде включен в годишните профилактични прегледи при личния лекар. За целта се подготвя промяна в Наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризациите.

 

Предвижда се финансиране от бюджета на МЗ за диагностика на вирусните хепатити, работа с уязвимите групи, епидемиологичен надзор, имунизации и изграждане на регистри.

 

Сред уязвимите групи за хепатит В и С са употребяващи инжекционни наркотици, мъже с различна сексуална ориентация, лишени от свобода, мигранти, проституиращи, деца и млади хора в риск, бременни жени, медицински специалисти и пациенти с риск от заразяване.

 

Предвижда се и промяна в Закона за здравето, с която  всички диагностицирани, които не са здравноосигурени, ще бъдат лекувани. Тази дейност ще се финансира с трансфер от бюджета на МЗ към НЗОК.

 

Програмата има за цел да намали с 45% заболеваемостта от вирусни хепатити у нас и с 90% смъртността до 2025 г., и да постигне 95% ваксинационен обхват с трети прием на ваксина срещу хепатит В при деца.

 

Друг приоритет е да се достигне 100%  безопасност на дарената кръв и намаляване на разпространението на хепатит А, D и Е.

 

Едва 10% от инфектираните с хепатит С в България се диагностицират, а годишно само 1% от тях се лекуват, посочи председателят на Българското дружество по гастроентерология д-р Красимир Антонов, и допълни, че 850 души умират всяка година от инфекция с хепатит С.

 

„Надяваме се, че независимо от чувствително дългия период, който бе необходим, за да се припознае хепатитът като социалнозначимо заболяване в България, то заложените в програмата мерки за превенция и контрол ще бъдат ефективно въведени и приложени възможно най-скоро в цялата страна“, допълни председателят на ХепАктив Силвана Лесидренска.

 

Досега България изоставаше сериозно от целите на СЗО за превенция и контрол на вирусните хепатити основно заради липсата на национална програма, гарантираща ранен скрининг, диагностика и лечение.

 

„Приемането на Национална програма за превенция и контрол на вирусни хепатити включва България в клуба на 34-те страни, които имат действаща програма за борба с хепатит В и С от общо 53 страни членки на Европейския регион на СЗО. Особено в условията на пандемията от коронавирус, според СЗО е от ключово значение да не се занемарява превенцията и лечението на други заболявания, включително вирусните хепатити. В противен случай има риск да се получи торнадо от тези заболявания и след като бъде овладяна пандемията, това да има опустошителен ефект върху здравните системи и целите общества“, посочи представителят на СЗО за България доц. Михаил Околийски.