Скринингов софтуер помага за откриването на хора с фамилна хиперхолестеролемия и е вече на разположение на лекарите кардиолози в 5 болници в страната.

 

Подобен софтуер се внедрява за първи път у нас и ще подпомага лечението на пациенти с остри сърдечносъдови инциденти. Пилотното проучване на софуера е било проведено в периода 2018-2019 година в сътрудничество с водещи кардиолози и е финансирано от фармацевтична компания Amgen.


 

Софтуерът разпознава пациенти, преживели остър сърдечносъдов инцидент, и оценява вероятността от фамилна хиперхолестеролемия по общопризнатите в клиничната практика критерии на Холандската клинична мрежа.

 

С тяхна помощ заболяването се диагностицира по точкова система

 

Оценката групира пациентите в 3 категории като „възможна“ (3-5 точки), „вероятна“ (6-8 точки) и „дефинитивна“  (повече от 9 точки) наследствена хиперхолестеролемия.

 

В пилотното проучване са диагностицирани 731 пациенти със заболяването сред общо 11 090 души, приети за лечение на остри сърдечносъдови събития за разглеждания период от една година.

 

Данните от проучването сочат, че във времето след изписване от болницата повечето от пациентите са имали лошо контролиран холестерол през първата година.

 

Въпреки ограниченията поради малката извадка, резултатите посочват необходимостта от адекватна терапия за понижаване на холестерола и подчертават ефективността от използването на софтуер, който да подпомага лекарите в ранната диагностика.

 

Водещите специалисти препоръчват каскаден скрининг след изписването от болница за идентифициране на роднини от първа линия, носители на гените за фамилна хиперхолестеролемия, за да се осигури навременна намеса и да се предотвратят бъдещи сърдечносъдови събития сред тях.

 

Прилагането на софтуера за скрининг се оценява като предимство, което би повишило ефикасността и би улеснило поставянето на диагнозата още по време на болничния престой.

 

Ранната диагностика и лечение са от критична важност за подобряване на резултатите от лечението. Внедряването на софтуера в болниците ще позволи по-бързо и ефективно лечение с цел предотвратяване на повторни сърдечносъдови инциденти.

 

Фамилната хиперхолестеролемия е генетично заболяване, което се характеризира с високи нива на „лошия“ (LDL-C) холестерол и е основна причина за преждевременни сърдечносъдови заболявания.

 

Късното диагностициране може да доведе до коронарни заболявания, инсулти и периферна артериална болест.