Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите изцяло подкрепя паралелното издаване на хартиена и електронна рецепта. 

 

Становището на Сдружението, относно предложените промени за възстановяване на изписването на рецепти в двата формата, е подкрепено от официалния председател Петър Велчев.


 

Според ръководството на нестопанското сдружение паралелното издаване на хартиена и електронна рецепта е в интерес на пациентите и особено на военноинвалидите и военнопострадалите, голяма част от които са хора с различни и многобройни увреждания. Те биха били затруднени при използването само на електронна рецепта, категорични са от Съюзът на военноинвалидите.

 

Според ръководството издаването на хартиена рецепта трябва да продължи и занапред. Предлагат тя да се сканира, за да е възможно съхранението ѝ и в електронен формат. 

 

В официалното писмо, адресирано до министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев и до председателя на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров, Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите, припомня, че за неговите членове е създаден специфичен закон, в който (в Чл. 15) е регламентирано правото им да получават лекарствени продукти по лекарско предписание по списък, безплатно или с намаление, на хартиен носител. 

 

Във всичките 101 структури на военноинвалидите участват над 3 800 членове, чието становище по темата е единодушно - те се опасяват от затруднения при изцяло електронното изписване на рецепти, като посочват, че общопрактикуващите лекари в цялата страна, особено тези работещи в селата, е възможно да имат технически проблеми. 

 

Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите е съгласен и че лекарите-специалисти, които нямат договор с Националната здравноосигурителна каса, също ще срещат затруднения особено при изписването на лекарства по време на домашни посещения.

 

“Да, хубаво е да имаме електронизация навсякъде и електронно правителство, за което се похарчиха милиарди, а положителната наличност е почти никаква… В Европейския съюз този процес по изписване на лекарствени продукти се регламентира от всяка страна членка и е въпрос на национално решение. Базирайки се на големия брой затруднения при изписването, от страна на медицинските специалисти, и от друга отчитайки практичността и интересите на пациентите, ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите подкрепя твърдо и  категорично предложеното изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, представено от Министерството на здравеопазването. За нас тази промяна е задължителна”, категорични са от сдружението.