Системата за верификация на лекарствата в България вече обхваща 99% от аптеките, болничните аптеки и търговците на едро. 

 

“Под средните стойности за Европа обаче е нивото на деактивиране на лекарствените кодове при отпускане на лекарствата в аптеките и през тази година ще се работи за повишаването му”, заяви Илиана Паунова, изпълнителен директор на Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ).


 

Основен приоритет през 2022 г. е повишаване активността на аптеките за верифициране и отписване в системата при всяко отпускане на опаковка по лекарско предписание.

 

Процесът на верификация стартира във всички страни членки на Европейския съюз официално през февруари 2019 г. в изпълнение на Европейска директива 2011/62/ЕС и Делегиран регламент 2016/161. 

 

Верификацията обхваща лекарствата, отпускани с рецепта, които от 2019 г. задължително се произвеждат с уникален идентификационен код на опаковките. Този код гарантира, че лекарствата са автентични и не са фалшифицирани. 

 

За целта е необходимо сканиране на всяка опаковка при отпускане в аптеката, при което кодът се дезактивира. При установена нередност системата изпраща сигнал към Европейския хъб. 

 

В края на 2021 г. системата у нас обхваща над 140 млн. опаковки лекарства и общо 3380 крайни потребители. Европейският хъб и националните системи са обединени в Единна европейска система за верификация на лекарствата.

 

Най-голям обхват на дезактивирането на кодове в аптеките у нас е бил отчетен през март - 53% от отпуснатите рецептурни лекарства. Целта през настоящата година е активността при крайните потребители да достигне до средните нива за Европа от 65%. 

 

С по-високата активност ще бъде постигната в по-голяма степен основната цел на верификацията – защита на пациентите и потребителите чрез гарантиране на автентичността на лекарствените продукти.

 

Сигналите за нередности, подавани от българската система към Европейския хъб, вече са под 0,16% спрямо общия брой сканирания. „Това може да звучи малко, но става дума за около 3000 сигнала седмично. 

 

Установяваме, че голяма част от тях са свързани с технически и процедурни проблеми, които следва да се отстраняват от аптеките и ИТ доставчиците на техния софтуер. Докладваме в Изпълнителната агенция по лекарствата по около 100 сигнала седмично, които реално показват нарушаване на законната верига за лекарствоснабдяване“, обясни Илиана Паунова.

 

БОВЛ провежда информационни и образователни активности във връзка с успешното функциониране на системата за верификация на лекарствата. В периода до 2024 г. се очаква да бъде внедрена и система за управление на сигналите при сканиране, като целта е те да паднат под 0,1%.

 

„БОВЛ премина успешен одит по качеството от Европейската организация за верификация на лекарствата (EMVO) през октомври 2021 г., което показва, че системата работи успешно. Освен това всяка година се прави одит за ИТ сигурността на системата за верификация“, каза още Илиана Паунова.

 

Предстои интегриране на Европейската система за верификация на лекарствата със SPOR - системата за управление на лекарствената информация на Европейската агенция по лекарствата, както и добавяне на нови функционалности.