Симетрията на информацията, както и ясно разписаният регламент за доплащанията в болниците, са ключови за подобряване на конкурентоспособността на болничните заведения. Това заяви здравният икономист Аркади Шарков за Investor.bg по повод, случващия се в момента, здравен дебат „Управление на съвременното здравеопазване - предизвикателства и добри практики“, който е част от класацията "Най-добрите болници 2019".


Шарков, който е модератор на събитието допълни, че идеята цените на всяко едно болнично заведение да са публични е в полза както на пациентите, така и на институциите, които боравят с информацията, за да изграждат стратегии. „От изключителна важност е пациентът да може да провери предварително колко ще струва неговото лечение – колко покрива пътеката и колко би доплатил. Първо, за да има финансова яснота, както и предвидимост и второ, за да не се стига до скандали за това кой колко е доплатил и дали е бил предварително уведомен. Когато всичко е ясно написано, спекулата е сведена до минимум“, допълни икономистът. 


По думите на Аркади Шарков едно от най-важните неща за сектора на здравеопазването у нас в момента е имплементацията на Националната здравна информационна система, тъй като навременният достъп до информация в сферата е ключов, когато говорим за лечението на пациентите спрямо съвременните стандарти.На следващо място е осъвременяването на цените на клиничните пътеки - здравеопазването е динамична сфера, а цените им в България продължават да са статични или с нисък темп на нарастване. „След оптимизацията на цените на клиничните пътеки вече може да говорим за официализация на доплащането отстрана на пациентите, както и за подобряване на общата здравна картина в страната“, заяви още здравният икономист.


По отношение на качеството на медицинските услуги в българските болници Шарков посочи, че в сравнение с други държави в Европейския съюз сме с добър достъп до здравни услуги в болничната и доболнична помощ. „Що се касае до качеството, то може да бъде изследвано от няколко ъгъла - дали пациентът е напуснал болницата излекуван или "с подобрение", дали е бил приет отново в краткосрочен план със същите оплаквания. Дали болницата може да предложи достатъчно добра инфраструктура, за да се чувства пациентът добре обгрижен и доколко той е лекуван с най-съвременните методи. Качеството също така зависи и от медицинските стандарти, които към момента все още не са напълно обновени. Това създава проблеми както за лекарите, така и за пациентите поради факта, че има вариации в третирането на едни и същи заболявания“, обясни той.


Темата на днешния здравен дебат е „Управление на съвременното здравеопазване – предизвикателства и добри практики“. Научете повече за събитието.