Директорът на Военномедицинска академия е новият здравен министър. Лидерът на ГЕРБ и бъдещ премиер Бойко Борисов обяви състава на новия кабинет. Утре той ще представи официално генерал-майор проф. Николай Кирилов Петров и неговите колеги на специална церемония в Министерски съвет.
 
В началото на февруари 2017 г. проф. Петров обяви, че дълговете на ВМА са се стопили до 14 млн. лв. , което до голяма степен се дължи и на неговото управление. Тогава той получи поздравления от служебния здравен министър д-р Илко Семерджиев, който изтъкна, че задълженията на болницата през 2014 г. са били 227, 5 млн. лв. 

Кой е проф. Николай Петров?

Генерал-майор проф. Николай Кирилов Петров e роден на 29 август 1959 г., в гр. Средец. Завършва медицина във ВМИ – Варна през 1985 г. Работи като клиничен ординатор (1989-1991г.), началник на Отделение по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – Военна болница, Бургас (1991-1992г.), ординатор, асистент, старши и главен асистент във ВМА – София (1992-2004г.). 
 
През 2004 г. става началник на Катедра по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение към ВМА, а от 2007 г. е заместник-началник по диагностично-лечебната дейност на МБАЛ – София към ВМА.
 
От 13 март до 29 май 2013 г. проф. Петров е министър на здравеопазването в състава на служебното 88-мо правителство на България. В изпълнение на Указ №140 от 31.05.2014 г.  на президента и Заповед №КВ-228/03.06.2014 г. на министъра на отбраната, той е назначен на длъжност началник на Военномедицинска академия и удостоен с висше офицерско звание ”бригаден  генерал”, считано от 03 юни 2014 г.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Специализирал е в Париж и Бордо, Франция, Швейцария, САЩ. През 2002 г. завършва курс по „Реанимация и интензивна медицина при медицинското осигуряване на международни военни мисии на НАТО”, Франция. Има диплома по "Международно право на военните конфликти" (2004 г.), Spies, Швейцария; диплома по "Регионална и проводна анестезия" (2003 г.), Страсбург, Франция. Защитил е успешно степен „Магистър” по „Обществено здраве и здравен мениджмънт” в МУ, София (2007 г.) и специалност по „Спешна медицина” в МУ - София (2008 г.). Има образователна и научна степен “Доктор” през 2001 г.. През 2002 г. е избран за доцент, а през 2011 г. придобива научна степен „Доктор на медицинските науки”. През  2012 г. е избран за професор по анестезиология  и  интензивно лечение. 
 
Проф. Петров английски, френски и руски език (STANAG 6001/2001). Автор е на 4 и съавтор на 10 книги и над 170 публикации – научна медицинска литература. Той е главен редактор на списание „Анестезиология и интензивно лечение” и главен редактор на списание „Клинично хранене”. Републикански консултант по анестезиология, реанимация и интензивно лечение (от 2004 г.), национален консултант по анестезиология и интензивно лечение (от 2004 г.), член на Европейската асоциация по Анестезиология и интензивно лечение  – ESA (от 2004 г.), член на Европейската асоциация по парентерално и ентерално хранене – ESPEN (от 2004г.); член на Европейската асоциация по интензивна медицина – ESICM (от 2006 г.); член на Американската асоциация на анестезиолозите – ASA (от 2008г.). 
 
 
Генерал-майор проф. Николай Кирилов Петров е президент на Дружеството на анестезиолозите в България (от 2009 г.), както и президент на Българското дружество по парентерално и ентерално хранене (от 2008 г.). Избран е за вицепрезидент на WorldSIVA (Световната асоциация по  интравенозна анестезия) през май 2014 г. 
 
Женен, с три деца.