Методиката на националната здравна карта е готова и ще се тества в три областни града – Кюстендил, Кърджали и Плевен.

 

Това заяви министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева.


 

Тя е част от болничната реформа, която тепърва предстои да случва у нас.

 

Puls.bg припомня, че в началото на годината експерти от здравното ведомство разработиха промени в нормативния механизъм за създаването и актуализирането на дългоочакваната Националната здравна карта, чрез която да се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ.

 

Те са залегнали сред новите мерки в Законa за лечебните заведения за оптимизиране функционирането и подобрение на контрола на здравната система.

 

Като началото ще се променят изискванията за съдържанието на областните здравни карти. От една страна те ще представляват "снимка" на моментното състояние на видовете медицинска помощ, която се осъществява в областта, като съдържат видовете лечебни заведения, броя лекари по специалности, броя на болнични легла по видове и по нива на компетентност.

NEWS_MORE_BOX

 

От друга страна на областните здравни комисии се дава възможност да участват в процеса на планиране на броя болнични легла, като извършат анализ на съотношението между общия брой болнични легла, определен по методика, изработена от Националния център за обществено здраве и анализи и утвърдена от министъра на здравеопазването и съществуващия брой легла по видове и нива на компетентност на болничните структури в здравните райони и тяхното разпределение.

 

Въз основа на този анализ областната комисия ще изразява мотивирано становище относно конкретните потребности от болнични легла в областта, като тези потребности не могат да надхвърлят с повече от 10 на сто общия брой болнични легла, определен по реда на методиката.

 

Като част от областната здравна карта, областните комисии ще изразяват и становище за необходимостта от преструктуриране на лечебни заведения за болнична помощ в областта или за предприемане на други мерки по създаване, закриване или оптимизиране на лечебни заведения, както и становище за необходимостта от създаване на условия за предоставяне на конкретен вид грижи в областта – палиативни, интегрирани здравно-социални грижи в домашна среда или други, предвидени в нормативен акт.

 

С Националната здравна карта се предвижда да бъдат идентифицирани областите с излишък и с недостиг на лекари и лекари по дентална медицина в извънболничната медицинска помощ и броят легла по видове и по нива на компетентност на болничните структури и да се извърши тяхното планиране, а също и планиране на лечебните заведения, осъществяващи високотехнологични методи на диагностика и лечение.

 

Наскоро заместник-кметът на София по здравеопазването ген. Стоян Тонев обяви, че съвсем скоро в столицата ще бъде въведена здравна карта. В нея ще са отбелязани какви здравни заведения има всеки район и техните плюсове и минуси.

 

Системата ще включва 9 различни болници - 5 многопрофилни и 4 специализирани, 45 поликлиники, в които са 93% от джипитата, яслите, здравните кабинети в училищата и 5 спешни кабинета.