Със заповед на министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова предстои изработването на областни аптечни карти, с помощта на които впоследствие да се състави и Национална аптечна карта. 

 

Припомняме, че Здравното ведомство стартира такъв проект още през 2015 г. с изменения на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.  


 

Областната аптечна карта ще съдържа данни за демографската структура и потреблението на лекарствени продукти за домашно лечение от населението на територията на съответната област. 

 

Ще включва броя и видовете дейности и разпределението на откритите аптеки на територията на областта, както и броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в открити аптеки на територията на областта.

 

Предстои да бъдат издадени заповеди на министъра на здравеопазването за назначаване на комисии, които да изработят областните аптечни карти. 

 

Съгласно законовите изискванията, в състава на всяка една от 28-те областни комисии ще бъдат включени областният управител, двама представители на регионалната здравна инспекция, двама представители на районната здравноосигурителна каса, двама представители на регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз, един представител на регионалната колегия на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, един представител на организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, както и по един представител на всяка община в съответната област. Областният управител е председател на съответната областна комисия. 

 

Съгласно методиката, в срок от три месеца след назначаване на областната комисия, същата представя на министъра на здравеопазването изготвената областна аптечна карта.

 

След като приключи този процес ще се премине към окончателния етап по изработването на Националната аптечна карта. За тази цел ще бъде назначена национална комисия, чийто председател ще е министърът на здравеопазването.

 

Припомняме, че в началото на 2022 г. проф. Сербезова обясни, че се обсъжда възможността за подпомагане на достъпа до фармацевтична грижа в общините без аптеки, за да има всеки своя личен фармацевт. 

 

Тогава тя допълни, че повече от всякога в последните две години е станало ясно, че всеки има нужда от подкрепа в ползването на здравна и лекарствена информация, всеки има нужда от съвет от медицински специалист и от правилна комуникация с такъв, в точния момент.