Нова сграда ще бъде построена за Националната детска болница в София, а сегашният изоставен строеж ще бъде съборен.

 

Това съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството след протести на гражданската инициатива „За истинска детска болница“.


 

Министерството ще откаже изменението на действащия подробен устройствен план (ПУП) и е в готовност да издаде виза за проектиране на нова сграда при поискване от възложителя.

 

Новата сграда на Националната педиатрична болница ще бъде разположена на същото място – в двора на Медицинска академия, а предвидената височина на сградата ще бъде 20 метра, уточни министър Виолета Комитова.

 

Здравното министерство ще се произнесе за проекта за Национална педиатрична болница, след като се запознае със становището на регионалното министерство.

 

Министър Комитова припомни, че идеята за създаване на детска болница възниква през 2004 г. Тогавашното Министерство на здравеопазването е заявило, че недостроеният корпус е негоден за използване. В резултат на това становище, през 2011 г. влиза в сила подробен устройствен план за цялата територия на Медицинска академия, съгласно който на мястото на недостроения корпус е предвидена чисто нова сграда за бъдещо строителство, която ще бъде висока 20 метра.

 

Влизането на един подробен устройствен план в сила е равно на закон. Всички, които имат инвестиционни намерения, трябва да се съобразяват с този план, подчерта регионалният министър.

 

През 2019 г. Министерството на здравеопазването обявява обществена поръчка за построяване на детска болница, свързана с недостроения корпус. Следват процедури и обжалвания, докато през 2020 г. е сключен договор с изпълнител. 

 

„През 2021 г. идват при мен всички участници и ми съобщават, че от 6 месеца очакват от МРРБ да им съдейства да изготвят подробен устройствен план, в който старата сграда съществува като такава. В правния мир, по смисъла на Закона за устройство на територията и по смисъла на влезлия в сила през 2011 г. подробен устройствен план, няма как в действащ план да се появи стара сграда, несъответстваща на устройствените норми. Няма законова норма, с която да съдействаме по този начин да се случи този проект – реконструкция и дострояване на съществуващата сграда“, категорична бе министър Комитова.

 

Междувременно от здравното министерство съобщиха, че след излизане на становището на регионалното министерство относно проекта за детска болница ще бъдат предприети и по-нататъшни действия.“

 

„За да се подобри качеството на детското здравеопазване в страната е необходим комплексен подход. Трябва да се работи както за изграждането на детска болница, така и за подобряване състоянието на педиатричните отделения в лечебните заведения, за възнаграждението и уважението на лекарите и професионалистите по здравни грижи, заети в детското здравеопазване“, посочи министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров.

 

В тази връзка Министерството на здравеопазването вече е предложило на Българския лекарски съюз и на Националната здравноосигурителна каса цените на медицинските дейности в областта на педиатрията да бъдат коригирани. В момента педиатричните клинични пътеки са със занижени цени, а повишаването им и промяната в пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, ще допринесе за по-добро качество на медицинската помощ.