За сериозен ръст на домашното насилие от началото на извънредното положение, предизвикано от новия коронавирус у нас, съобщават организации, които управляват горещите линии за пострадали от насилие. 


Случаите, за които се търси помощ в момента са много по-тежки от преди. Осем жени загубиха живота си, убити от своя партньор, само от началото на извънредното положение. А само за един месец обажданията за домашно насилие на Горещата линия за деца 116 111 са скочили с 370.


Проучването, направено от Български фонд за жените сред организациите, показа, че услугите продължават да функционират, но са изправени пред големи и съвършено нови трудности. Случаите на насилие нарастват, местата в приютите не достигат. Необходимо е изграждането на помещения за карантиниране на новопостъпилите, има нужда от допълнителни часове работа на психолози и юристи. Нарастват и нуждите от закупуване на бързи тестове, дезинфектанти и предпазни средства, необходими за овладяването на заразата.Организациите също така съобщават, че голяма част от пострадалите, които се обръщат за помощ към тях, са изправени пред крайна мизерия и невъзможност да купят за себе си и децата си най-необходимите храни, лекарства и предпазни средства. Те се нуждаят от спешна хуманитарна помощ за оцеляване през първите месеци от кризата и след края на извънредното положение.


Ето защо Българският фонд за жените съвместно с Фондация „Помощ за благотворителността“ и Български дарителски форум стартират спешен фонд за борба с домашното насилие в условията на COVID-19. Кампанията, с която ще се набират средства се нарича „Помогни ѝ да отвори нова страница“ и има за цел ще подкрепя жертвите на домашно насилие и техните деца, като подпомогне организациите, които работят на първа линия и предоставят юридически, психологически и социални услуги на жертвите на домашно насилие, управляват кризисни центрове за настаняване, консултативни центрове и мобилни услуги в цялата страна.


Сред първите организации, които отправиха апели за помощ са тези във Варна, Горна Оряховица, Димитровград, Дупница, Перник, Пловдив, Русе, София, Търговище и Хасково. Всички те имат дългогодишен опит като лицензирани доставчици на услуги за жени и деца, жертви на насилие, имат вече успешно реализирани проекти и участваха в допитване за актуалната ситуация при тях и нововъзникналите им нужди в условията на кризата, предизвикана от пандемията.


Каузата ще търси подкрепа и от индивидуални дарители. Всеки, който желае да подпомогне спешния Фонд за борба с домашното насилие, може да го направи в кампанията в Платформата.бг. Набраните дарения ще подкрепят спешните нужди от тестване на новопостъпилите в Кризисните центрове за COVID-19, обособяване на помещения за временна карантина преди постъпването, защитни облекла, лични предпазни средства (маски, ръкавици, шлемове) и препарати за дезинфекция, лекарства, витамини, медицински стоки от първа необходимост.


Кампанията ще се опита да осигури и допълнителни часове работа на психолози и юристи в центровете, поради увеличаването на търсената помощ и по-тежките случаи, които изискват незабавна защита. Временно настаняване в хотел при липса на свободни места в Кризисните центрове. Увеличаване на мобилните услуги, за да се достигне до малките населени места. Обезпечаване с базисни технически средства за онлайн консултации. Таблети и лаптопи за децата, настанени заедно с майките си в услугите, за да могат да продължат да учат дистанционно. Спешна хуманитарна помощ за жени и децата им, в случаите, в които не разполагат с доходи, не получават издръжка и имат сериозни финансови затруднения (пакети с храна, лекарства, хигиенни материали) и др.