Д-р Салиме Карагьозова получи приза „Семеен лекар на 2015“ на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. Наградата се връчва за единадесета поредна година от председателя на сдружението д-р Любомир Киров.

 

Д-р Карагьозова е отличена за грижите за здравето на 8300 пациенти в Разград и три околни села, ръководейки екип от двама лекари и пет медицински сестри. Тя има завидна професионална квалификация – две признати медицински специалности по обща медицина и вътрешни болести, а в момента специализира и кардиология.


 

Лекарят притежава и магистратура по здравен мениджмънт, има диплом по хомеопатия, сертификати по абдоминална ехография,  ехокардиография и Холтер ЕКГ, които методи прилага рутинно в практиката си.

 

С грамоти бяха наградени още най-младият общопрактикуващ лекар в България д-р Милена Кулинска от Пазарджик, както и най-възрастният личен лекар - д-р Явор Младенов  на 82 години, практикуващ в с. Бяла река, Шуменско. Той е специализирал по хирургия и обща медицина, като в момента се грижи за здравето на 2500 пациенти.

 

Отличени бяха също д-р Орлин Кожухаров от Русе за ръководството на най-активната регионална структура на НСОПЛБ, д-р Емил Миленков от Враца – общопрактикуващият лекар с най-много признати специалности, д-р Снежана Бакърова от Смолян - за „Бедуин на годината” – наградата за лекар с най-тежка практика, обслужващ пациенти в 30 населени места с неблагоприятни условия, д-р Пламен Латев  от Павликени, издържал най-много проверки от контролните органи през годината и д-р Георги Миндов от София – за най-активна медийна изява в социалните мрежи на общопрактикуващите лекари.

NEWS_MORE_BOX

 

Специални грамоти за художествено творчество получиха и всички лекари-таланти – поети и писатели, чиито творби са включени във втория Сборник „Избрани произведения на български лекари”, подготвен и издаден от сдружението по повод 15-годишния юбилей на организацията.

 

Първият такъв сборник беше издаден преди 5 години.

 

Миналата седмица в Пловдив Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България проведе юбилейната си национална научно-практическа конференция по обща медицина, в която взеха активно участие 1100 общопрактикуващи лекари от цялата страна.

 

В програмата на събитието бяха включени теми от различни области на общата медицинска практика – заболявания на сърдечносъдовата, ендокринната система, кожни болести, заболявания на дихателната, храносмилателна, пикочоотделителната система.

 

Застъпени бяха и части от акушерство и гинекология - обект на общата медицинска практика, както и епидемиология, ваксинопрофилактика, хомеопатия, заболявания в детска възраст, неврологични и психиатрични заболявания.

 

Лекторите бяха водещи специалисти в съответните области, в това число и гост-лекторите от катедрата по Обща медицина към Медицински университет – Скопие.

 

Общопрактикуващите лекари участваха в практически семинари, представиха трудни случаи от ежедневната си практика, обсъдиха възможностите за прилагане на нови технологии в работата си и се запознаха с най-новите медикаменти за лечение на остри и хронични заболявания.