Призът за „Семеен лекар на 2013 година“ спечели д-р Даринка Йорданова от гр. Русе. 
 
Д-р Йорданова започва трудовия си стаж като участъков педиатър в района, в който продължава да работи и като семеен лекар след 2000 г. Нейната практика включва над 3000 пациенти, от които 2450 с непрекъснати здравноосигурителни права. Представени са всички възрастови групи, като преобладават лицата от 0 до 65 г.
 
Изпълнява всички  дейности, определени в пакета на Общата медицинска практика.  Има около 360 диспансерни болни, обхваща с профилактични прегледи и имунизации до 90 % пациентите във възрастта 0 – 18 г.  и 60 % над 18 г., имунизации за РМШ – 30%.  Д-р Йорданова живее и работи  в района на практиката си. Обслужва по три поколения от семейство и се ползва с доверието и обичта на пациентите си. 
 
Активно се включва в организационния живот на местната структура на НСОПЛБ, съдейства в организирането на научни събития. Член е на КК на Сдружението. Обича изкуствата, особено художествена литература. Интересува се от фотография, планински туризъм, посещава клуб по народни танци „Нашенци” гр.Русе. Ползва на добро ниво руски и френски език.
 
Д-р Даринка Йорданова  е родена на 08.11.1959 година в гр.Русе. Средно образование завършва през 1977 със златен медал в ЕСПУ „Хр.Ботев”, гр. Русе. 
 
През 1983 г. придобива висше образование в ВМИ Плевен . Има специалности: Детски болести (1994) и Обща медицина (2008). Преминала е  курс-квалификация по Здравен мениджмънт към Стопанска академия гр.Свищов. В момента посещава курс на ЕШКХ по Клинична Хомеопатия  – втори модул в МУ Плевен.