С решение от 10 януари 2020 г. Върховния административен съд (ВАС) потвърди решението на тричленен състав, с което беше обявен за нищожен т. нар. „Служебен рамков договор“ от времето на министър д-р Петър Москов. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
Делото бе образувано по жалби на „Център за защита на правата в здравеопазването“, „Национално сдружение на частните болници“ и Българския лекарски съюз.


Съдът посочва, че решението на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е без основание и предмет. Освен това разширява, допълва и въвежда ред нови процедури и правила спрямо Националния рамков договор (НРД) 2015г., с каквито правомощия Надзорниците на Касата не разполагат при несключен Национален рамков договор за текущата година. Тези пороци водят до нищожност на цялото решение, съобщават от „Център за защита на правата в здравеопазването“.


Решението на съда няма да окаже влияние на взаимоотношенията на Здравната каса с лечебните заведения сега, защото действието на „служебното НРД” така или иначе е прекратено с приемането на НРД за 2017 г. То обаче ще има правни последици за онези болници, които водят или предстои да заведат дела за неплатената им надлимитна дейност през 2016 г. С прогласяването на нищожност на нормативния кат отпада и правното основание, на което Касата е отказала да изплати медицинската дейност на болниците.Адвокатът по медицинско право Мария Шаркова обаче видя зад решението тежки последици за Националната здравноосигурителна каса и сектора. „В решението бяха уредени обемите, цените и методиките за остойностяване и закупуване на видовете медицинска помощ по чл. 45 Закона за здравното осигуряване, следователно определените обеми, цени и остойностяване  на видове медицинска помощ, действали в този период, са нищожни. Това е допълнителен и много важен аргумент по същество при спорове за т. нар. „надлимитна дейност“ на лечебните заведения за този период“, написа тя в личната си страница.


По думите ѝ в решението бяха определени нови правила за контрол върху изпълнението на договори, сключени между изпълнители на медицинска помощ и НЗОК. „Наложените санкции със заповеди за налагане на санкция и възстановените средства на НЗОК по силата на писмени покани представляват вреди, които изпълнителите на медицинска помощ са претърпяли в резултат от действието на незаконосъобразен подзаконов нормативен акт, каквото е решението на Надзорния съвет на Касата.


Всички изпълнители на медицинска помощ, които са претърпяли имуществени вреди в резултат на този нищожен акт, изразяващи се в заплатени санкции и възстановени средства на НЗОК, вече могат да предявят иск за обезщетение на това основание. Какво да очакваме след това решение на ВАС? Лавина от съдебни дела“, категорична е адвокат Шаркова.