От всички държави членки на ЕС, само България и Румъния все още не са въвели европейската система за проследяване за фалшифициране на лекарствените продукти. „Последните седмици има по-интензивен процес на свързване на аптеки, и не само свързаните аптеки проверяват много повече опаковки, отколкото досега, но, за съжаление, голям е процентът все още, който остава от несвързани аптеки, и надяваме се, тъй като все пак е летен период, по-трудно се правят сериозни промени, септември месец това да бъде окончателно преодоляно“, заяви председател на Българската организация за верификация на лекарствата Деян Денев пред БНР.


Фалшифицирането на лекарствени продукти отдавна е сериозна заплаха за общественото здраве в ЕС. От 9 февруари 2019 г. в целия съюз влезна в сила Директивата за фалшифицираните лекарствени продукти, с която се налагат нови правила за показателите за безопасност на лекарствата, отпускани по лекарско предписание и продавани на европейския пазар.

 


Производителите вече трябва да поставят двуизмерен баркод и средство срещу подправяне върху опаковката на лекарствата, отпускани по лекарско предписание. Аптеките — включително продаващите онлайн — и болниците трябва да проверят автентичността на лекарствата, преди да ги отпуснат на пациентите. Това е заключителният етап в прилагането на Директивата за фалшифицираните лекарствени продукти, приета през 2011 г. с цел гарантиране на безопасността и качеството на лекарствата, продавани в ЕС.


Председателят на Асоциацията на аптеките в България Николай Костов обаче прогнозира, че не всички аптеки в България ще успеят да внедрят системата за проследяване за фалшифициране на лекарства: „Има много малки аптеки, които не им е посилно, а и няма никакъв смисъл да го правят, защото те просто имат съвсем символични доходи. Те работят сами в аптека, съвсем различна организация имат, но са важни от социална гледна точка. Има и такива, които вече затвориха. Чак като почнат да ги глобяват, проверяват, най-вероятно и тогава ще затворят някои от тях. Борим се да има аптеки в малките населени места, от друга страна, ги унищожаваме с някакви подобни актове“.