Университетската болница „Света Марина“ във Варна се сдоби с последно поколение компютърен томограф, позволяващ високотехнологична скенеграфска образна диагностика и селективна ангиография.

 

На събитието присъстваха министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, ректорът на МУ-Варна проф. Валентин Игнатов и изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Марина“ проф. Силва Андонова.


 

Скенерът е първи по рода си за страната и ще се използва както в спешната медицина, така и за обучението на студенти, специализанти и докторанти в МУ - Варна.  Чрез него може да се извършва всичко в областта на образната диагностика.

 

Новият компютърен томограф е с два рентгенови източника и има отлични образни качества с висока пространствена и контрастна мекотъканна разделителна способност.

 

Апаратът може да работи с по-ниска лъчева доза и контрастно вещество при запазено качество на образите. Сканирането се извършва изключително бързо, има възможност за 4D заснимане и за перфузия на цели органи – мозък, сърце, черен дроб.

 

С него може да се извършва персонализиран скан на всеки пациент в зависимост от възраст, тегло и клинични показания.

 

Скенерът дава възможност и за изследване в режим на двойна енергия за откриване на костномозъчен едем, определяне химичен състав на конкременти и изобразяване на уратните тофи при подагра.

 

По думите на здравния министър университетската болница във Варна е единствената болница в страната, където се предлага комплексно лечение на всички заболявания.

 

 „Това е моделът, който трябва да се случи в почти всички големи лечебни заведения в страната“, посочи той при посещението си в УМБАЛ „Света Марина.

 

По идея на здравния министър в страната трябва да бъдат изградени 10-12 болници, в които да се предлагат комплексни и модерни медицински услуги. Според него УМБАЛ „Св. Марина“ е болницата, чиито успешен модел трябва се приложи в тях.

 

Той подчерта, че успехът на варненската болница се дължи на дългогодишното ѝ добро ръководство, но и на доброто взаимодействие между Медицинския университет и лечебното заведение в града.

 

„То рефлектира в много посоки, както в намирането на подходящи лекари, които да специализират и да продължат да развиват клиниките, така и при постигането на много добри лечебни и научни резултати“, посочи здравният министър.