С до 18% от началото на следващата година ще бъдат увеличени заплатите в Регионалния център по трансфуционна хематология във Варна, обяви след среща с екипа му министърът на здравеопазването Десислава Атанасова. Средствата се осигуряват чрез структурни промени в здравното ведомство. 

 
В разговора участваха и кметът на града Кирил Йорданов и представители на общинското ръководство. Здравният министър пое ясен ангажимент за повторно повишение на възнагражденията на работещите в центъра от 1 януари 2013 г. в размер от 15 до 18%. С вдигането на заплатите от 1 ноември общото увеличение на заплатите достига 32-33%. 
 
Десислава Атанасова пое ангажимента и за увеличение на щатните бройки на Кръвния център във Варна. Предстои да се отделят средства и за обновяване на лабораторната апаратура, както и осигуряване на високо проходим автомобил за нуждите на центъра. 
 
Преди седмица 38 лекари от общо 55-числения състав на Регионалния център по трансфуционна хематология в морската столица подадоха предизвестия за напускане. Причините – ниско заплащане и тежки условия на труд. Основните заплати на медицинските сестри и лаборантите са около 410 лв., а на лекарите вариват между 540-600 лв.
 
„Вярвам, че служителите ще преосмислят решението си и ще оттеглят подадените оставки, тъй като това са изключително отговорни хора, осъзнаващи важността на техния труд, който има значение за цялата система.“, заяви Десислава Атанасова. 
 
Кметът на Варна Кирил Йорданов от своя страна предложи със средства от бюджета на общината да бъде допълнително възнаграден труда на работещите в Кръвния център във Варна.
 
Удовлетвореност от проведената среща изразиха и работещите в Регионалния център по трансфуционна хематология. Според тях диалогът със здравното министерство е конструктивен и може да доведе до намиране на решение, което да е приемливо и за двете страни. 
 
През следващите дни предстои служителите на Кръвния център да формират позицията си по отношение на подадените оставки.