Инспекторите от РЗИ-Варна са проверили общо 141 заведения за обществено хранене, 469 търговски обекта, 56 нощни заведения, 90 обекта с обществено предназначение в рамките на миналата седмица.

329 проверки във връзка със спазването на противоепидемичните мерки са извършили здравните инспектори на РЗИ-Благоевград през изминалата седмица. Проверени са 164 заведения за обществено хранене, 48 обекта с обществено предназначение. Издадени са 4 предписания.
 

От РЗИ-Пловдив са издадени 14 предписания миналата седмица. Инспекторите са проверили 122 заведения за обществено хранене, 190 търговски обекта, 11 нощни заведения, 233 обекта с обществено предназначение.
 

РЗИ-София е извършила 100 проверки, като са издадени 147 предписания. Обект на проверките са били 15 заведения за обществено хранене, 10 търговски обекта, както и 68 обекта с обществено предназначение.

В Софийска област са извършени 27 проверки от здравните инспектори.
 


РЗИ-Русе са извършили 84 проверки, като са инспектирани 52 обекта с обществено предназначение, 17 заведения за обществено хранене, в резултат на което са издадени 91 предписания.
 

97 проверки отчита за седмица РЗИ-Монтана. Издадени са 243 предписания.

Здравните инспектори във Враца са извършили 61 проверки и са издадени 19 предписания.
 

РЗИ-Пазарджик е извършила 49 проверки, като в резултат на това са издадени 17 предписания.

Инспекторите от РЗИ-Кюстендил и РЗИ-Стара Загора са извършили съответно по 62 проверки, от РЗИ-Перник – 61, от РЗИ-Сливен – 16, а от РЗИ-Търговище - 114 проверки.

 

Здравните инспектори във Велико Търново са извършили 74 проверки, като са издадени 14 предписания. РЗИ-Силистра са проверили 34 заведения за обществено хранене, 159 търговски обекта, 60 обекта с обществено предназначение.

РЗИ-Ямбол е извършила 71 проверки. Издадени са 154 предписания.

 

Здравните инспектори в Разград са проверили 35 заведения за обществено хранене, 72 търговски обекта, 5 нощни заведения, 79 обекта с обществено предназначение.

 

РЗИ-Кърджали е проверила 25 обекта, РЗИ-Бургас – 48, РЗИ-Плевен – 38, РЗИ-Видин – 15, а РЗИ-Шумен - 7.
 

34 проверки са извършени от РЗИ-Габрово, 44 от РЗИ-Ловеч, 45 от РЗИ-Смолян, по 22 от РЗИ-Хасково и от РЗИ-Добрич.


Проверките на инспекторите от РЗИ в страната за спазването на противоепидемичните мерки следва да продължат.