Ръст от 3,4% в даряването на кръв отчете здравния министър Кирил Ананиев пред парламента. Анализът му показва, че няма спад в кръводаряването на в последните години и това се дължи на работещите в трансфузионната система в страната, които успешно изпълняват задачите за създаване, запазване и укрепване  на стабилни донорски контингенти. „Независимо от негативните тенденции и трудностите при набирането на кръводарители, на фона на увеличаващи се искания от употребяващите кръвни съставки лечебни заведения, центровете по трансфузионна хематология успяват да осигурят с необходимите кръвни продукти плановите операции, трансплантациите, регулярните преливания на кръвни съставки и спешните случаи“, обясни Кирил Ананиев в отговор на депутатско питане.


С цел приравняване с европейските стандарти и спецификации на системата за качество на кръвните центрове, отделенията  и лабораториите по трансфузионна хематология, през 2018 г.  у нас е изготвено изменение на медицинския стандарт „Трансфузионна хематология“, чрез което в националното законодателство се транспонира Директива (ЕС) 2016/1214 на Европейската комисия за въвеждане насоките на добра практика. Важна стъпка в сектора е въвеждането на нова съвременна технология за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции – тестване чрез техника за амплификация на нуклеинови киселини – NAT, за осигуряване на още по-високо ниво на качество и безопасност на кръвта и кръвните съставки.
„Въвеждането на NAT-тестването ще повиши сигурността на кръвните продукти и ще сведе до минимум вероятността от заразяване на пациенти или на кръвни продукти, произведени от донорска кръв, съществено ще скъси т.нар. „прозоречен период“, допълни министър Ананиев.


От 2017 г. у нас функционира Експертен съвет по трансфузионна хематология, който включва водещи специалисти, както и директорите на всички кръвни центрове в страната. Iъветcj е  колективен орган, който изразява мнението и визията на съсловието от специалността, очертава проблемите и приоритетите и предлага решенията и насоките за развитие на трансфузионната система. В заключение министърът припомни, че Законът за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането у нас регламентира, че в организирането на тази дейност, освен Министерство на здравеопазването  следва да участват равнопоставено и министърът на образованието и науката, министърът на отбраната, Българският червен кръст.  Задължени да съдействат са органите на централната и местната власт, юридическите и физическите лица.  Могат да участват и средствата за масово осведомяване, неправителствените организации и религиозните институции.