Добри финансови резултати за 2018 г., но и ръст на онкоболните отбеляза най-голямата Университетска специализирана болница за онкологично лечение (УСБАЛО). От болницата съобщиха че хората, които са получили лечение са се увеличили със 7,01%. Броят на онкоболните от 13 214 през 2017 г. е достигнал 14 211 през изминалата година. Най-много са били пациентите, които са преминали през Клиниката по химиотерапия – 5193, и през Клиниката за лъчелечение – 2759, като от тях 369 са лекувани с единствения апарат за томотерапия в България.


„Резултатите ясно показват, че УСБАЛО остава водещата онкологична болница в страната. Фактът, че при увеличаващата се конкуренция от лечебни заведения, подобряваме показателите за дейността си, за мен означава само едно – че сме спечелили доверието на пациентите и им осигуряваме добро лечение, което е най-важно за нас“, сподели директорът на УСБАЛО, д-р Стефан Константинов.


Големият успех за Онкологичната болница е, че през 2019 г. ще бъде разширена и реновирана Клиниката по химиотерапия. За целта Министерство на здравеопазването вече е отпуснало 1,3 млн. лв., а общата площ, на която ще се помещава новата клиника по първоначални данни е близо три пъти по-голяма от досегашната - над 700 кв. м. Със средствата ще се осигурят и нови болнични легла, столове за химиотерапия, както и останалото медицинско оборудване, нужно за лечението. Бъдещата модерна клиника ще бъде на два етажа и ще отговаря на условията, при които се лекуват пациентите в чужбина.



По думите на д-р Константинов в бъдеще ще се подобрят и възможностите за извършване на научна работа в Клиниката по химиотерапия. В момента в нея се провеждат 11 клинични проучвания, а с обособяване на специалността „Медицинска онкология“ на територията на клиниката се обучават 8 специализанти по нея (от общо 27).


Подробният отчет за работата на УСБАЛО показва, че приходите на болницата по здравна каса за 11-те месеца на 2018 г. (до 30 ноември) възлизат на 27,473 млн. лв. Те са с близо 1 млн. лв. повече в сравнение с тези през 2017 г. В същото време доплащанията са ограничени. Постъпленията от платени услуги от пациентите са редуцирани от 784 хил. лв. на 414 хил. лв. По-ниски са и разходите на лечебното заведение – от 31,47 млн. лв. за периода те са спаднали на 29.97 млн. лв.


Специалистите в най-голямата Университетска специализирана болница за онкологично лечение са извършили над 5200 операции, от тях най-много са гръдни – 1350, следвани от урологични – 779 и гинекологични – 765. Близо 50% от извършените интервенции са били с голяма сложност – така наречените големи и много големи операции.


Над 2 хиляди души са минали през „Център за пациента“, като 450 от тях са получили безплатни психологически индивидуални консултации.