Медицинският университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна е партньор в проект за изграждането на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия.

 

Няколко са областите, в които студенти, специализанти, докторанти и клинични специалисти ще получават нови знания в центъра: обща хирургия, гинекология, урология, ушно-носно-гърлени болести, ортопедия, патология, медицинска генетика и други, допълват оттам. 


 

Новият център ще бъде образец на успешно съчетание между високотехнологично оборудване, иновативна организация на работа в синхрон между няколко университета, болници и научен институт, съвременни комуникации и ефективно сътрудничество с изследователски организации от Европа и света.

 

Водещ в реализацията на проекта е Медицинският университет в Плевен (МУ-Плевен), в партньорство с него ще работят варненският Медицински университет и Институтът по системно инженерство и роботика към БАН (ИСИР – БАН).

 

Асоциирани партньори в изграждането на Центъра за компетентност ще бъдат Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Света Марина" - Варна; УМБАЛ "Д-р Георги Странски" – Плевен, Компанията за иновативни решения „5th Degree" и Florida Hospital Cancer Institute – САЩ.

 

От екипа, ангажиран с разработването на визията за следващите години, предвиждат в новия център да бъдат изградени няколко департамента - по персонализирана медицина, 3D медицина, минималноинвазивна хирургия и роботизирана хирургия. Всеки от тях ще работи със собствена лаборатория.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Очакванията са ефектът от тази дейност на центъра да се почувства бързо, защото според прогнозите в него ще бъдат създадени и ще се прилагат диагностични панели за най-разпространените видове рак - на млечната жлеза, на яйчниците, на белия дроб и дебелото черво. Специалистите ще работят и над проблемите на най-често срещаните наследствени заболявания у нас, ще провеждат изследвания върху генетичните предразположения при българите. Практическата стойност на тези проучвания ще се изрази в по-добри възможности за превенция на наследствените заболявания и репродуктивните проблеми на някои двойки.

 

Любопитна подробност е, че в рамките на проекта ще бъде изграден и Телемедицински център, който ще развива дейност в няколко авангардни области - телехирургия, телепатология, телемедицина и 3D телестрация. Ползата от него за пациентите ще бъде изключително голяма – те ще могат без забавяне да бъдат консултирани от разстояние със специалисти от други водещи европейски и световни центрове. За младите специализиращи лекари тя ще бъде не по-малка – те ще могат да участват в онлайн обучения и да участват пълноценно като част от международни екипи за научни изследвания.

 

Триизмерното принтиране (3D) също ще бъде застъпено в набора от  дейности, които се планират за новия център. Ще бъдат създадени и патентовани, подходящи за 3D принтиране индивидуални протези, както и тъканни транспланти-модели на органи за провеждане на обучение по минималноинвазивна и робот-асистирана хирургия, обещават от екипа на проекта. 

Перспективата е новият център да си сътрудничи с бизнеса и да патентова своите продукти с пълните права на интелектуална собственост за своите разработки.

 

Финансирането на проекта е в размер на близо 24 млн. лв. и се предоставя по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския регионален фонд заедно с малка част национално съфинансиране. Планираните дейности трябва да приключат до 31 декември 2023 г.