Нова модерна система за проследяване на резултатите от изследванията на пациентите онлайн заработи в Многопрофилната болница за активно лечение в Бургас.

 

Пилотно системата е въведена за изследванията от скенер и ядрено-магнитен резонанс. Поетапно в нея ще се включат всички видове изследвания, които се правят в лечебното заведение.


 

Модерна информационна система спира разнасянето на папки с изследвания по етажите. За да се запознаят специалистите със снимките от скенера или ядрено-магнитния резонанс на пациента, досега процедурата бе следната: изследванията се записваха на дискове и се придвижваха из цялата сграда.

 

Освен че губи време и ресурс, това затруднява и лекарите, тъй като при сложните случаи се налага консултация от различни специалисти. Сега всеки лекар може да види изследването на компютъра си, с потребителско име, парола и номера на досието на пациента, обясняват от лечебното заведение.

NEWS_MORE_BOX

 

Отделението по образна диагностика е първото включено в информационната система, тъй като заедно с новата апаратура, закупена от Министерството на здравеопазването по проект "Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на "МБАЛ-Бургас” АД, е внедрен и софтуер за архивиране на образи.

 

Скоро такъв софтуер ще бъде инсталиран и в други диагностични звена, за да станат достъпни онлайн и лабораторните изследвания.

 

Проектът за новата информационна система включва също пълно досие на история на заболяването на всеки пациент, която да бъде достъпна и за болните, както и телемедицина – участие в операции на живо чрез онлайн връзка с консултанти от други болници.