Проф. Хамба Лама Нацагдорж от Монголия, уважаван духовен водач и ректор на Националния университет по медицински науки „Otoch Мanranba“, изнесе лекция на тема „Традиционни методи в монголската медицина“ във Фармацевтичния факултет на Медицинския университет - София.

 

Той е в България по покана на посолството на Монголия. По време на лекцията запозна присъстващите с особеностите в системата на здравеопазването в азиатската страна, сподели опит и резултати при лечение на Covid-19 и обясни пред студенти и преподаватели какви са тенденциите при обучението на лекари в монголските медицински университети. 


 

Проф. Нацагдорж разказа историята на медицинското обучение в Монголия, обясни за различния тип здравни заведения в страната и методите, по които се лекуват пациентите. Той сподели желанието си съвсем скоро да има обмен между преподаватели и студенти между двете страни, за да могат повече хора по света да разберат за различни подход на лечение, който се прилага в Монголия по отношение на всички видове заболявания.

 

На събитието присъстваха посланикът на Монголия Нейно Превъзходителство Саянаа и почетният консул на страната д-р Камен Милков, ръководството на МУ – София, деканът и зам.-деканите на Фармацевтичния факултет, преподаватели и студенти. 

 

„Гостуването на проф. Хамба Лама Нацагдорж е голяма чест за нашата академична общност. Днешната среща е заявка за бъдещо съвместно сътрудничество с университетите в Монголия“, спорели ректорът на университета акад. Лъчезар Трайков. 

 

В приветствието си към гостите Саянаа подчерта значимостта на тази първа крачка към съвместно сътрудничество и изказа надеждата си съвсем скоро да бъде подписан меморандум за разбирателство между Медицинския университет – София и Монголския национален университет по медицински науки.