Групова рехабилитация за пациенти с болест на Бехтерев започна на 14 ноември в отделението по Физикална терапия на Военно-медицинска академия в София.

 


 

Лечението е съвместна инициатива на Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ) и началникът на отделението доц. д-р Тройчо Троев.

 

 

По време на груповата рехабилитация петима пациенти с болест на Бехтерев се лекуват безвъзмездно от специалистите на Военна болница. Инициативата е част от кампанията на пациентската организация за повече инофрмираност относно лечението на ревматологичните заболявания.

 

 

Физио- и кинезитерапията са важен фактор за доброто здравословно състояние на тези пациенти, а при болест на Бехтерев спомагат за запазване на подвижността на ставите и гръбнака, което предпазва от инвалидизация.

 

 

“Важно е лекарите да наблягат върху рехабилитацията, но трябва и пациентите да търсят правата си. При засягане на кожата и ставите, пациентът има право на рехабилитация и трябва да го отстоява. “, заяви Цвета Апостолова, председател на ОПРЗБ. Ревматологът и физиотерапевтът трябва да преценят кой е най-добрият момент за провеждането на такова лечение, допълни тя.