Проектът за модернизация на спешната помощ спира заради жалба във Върховния административен съд (ВАС).
 
Припомняме, че компанията, класирана от Министерството на здравеопазването на второ място в търга за подготовка на инвестиционния проект за ремонтите на спешните центрове, обжалва решението на ведомството пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). 
 
Комисията е излязла с решение, публикувано на сайта й на 23 юни, с което отхвърля жалбата. Фирмата - „И Ем Ес“ ДЗЗД, обаче е обжалвала и пред съда.
 
Припомняме, че в началото на тази година Министерството на здравеопазването обяви тръжна процедура за подготовката на проекта за модернизация на спешната помощ, която ще се финансира с европейски средства от програмата за регионално развитие.
NEWS_MORE_BOX
 
 
В програмата са предвидени 85 млн. евро за реформите в спешната помощ.
 
Фирмата изпълнител на поръчката трябва да обследва сградите на спешните центрове в страната – почти 200, да подготви необходимите формуляри за кандидатстване за европейските средства за ремонтите, както и да подаде формулярите за закупуване на необходимото оборудване – линейки и други.
 
Това е втората спънка пред реформата на спешната помощ.
 
Здравният министър предложи с нормативни промени да се отложи новият стандарт за спешна медицина за средата на януари следващата година заради обжалването му пред ВАС от организации на болниците, както и за да се даде повече време на лечебните заведения да отговорят на изискванията.