На провелата се днес пета национална конференция по електронно здравеопазване, Божидар Нанев заяви,  министерството на здравеопазването  ще се стреми занапред да развива електронното здравеопазване. Той поясни, че един от приоритетите ще бъде изграждането на единна национална информационна система на всички лечебни заведения.


Министърът обясни, че ще се направят сериозни опити по отношение интеграция на финансирането на здравноосигурителните вноски към тази информационна система и  ще се осигурят необходимите условия за въвеждане на електронни рецепти и електронни здравни записи. „Всичко това ще подобри качеството на здравните услуги“, категоричен е министър Нанев.

Той поясни, че още през 2006 година е била приета национална стратегия за внедряване на електронно здравеопазване с участието на фондация „Електронно здравеопазване” . По думите му, в нея се е предвиждало създаването на електронни здравни карти, електронно медицинско досие, единна информационна система в здравеопазването, информационни стандарти за обмен на данни. „Но тези предложения не са реалност. Но има известни проекти, които работят. Всички лекари, специалисти и болници вече се отчитат към НЗОК по електронен път. Има известна информационна система, която трябва да бъде доразвита”, заяви Божидар Нанев.


По въвеждане на електронно здравеопазване ще работи съвместна междуведомствена работна група, поясни заместник-председателя на Народното събрание и председател на Комисията по здравеопазване Лъчезар Иванов.
Междуведомствената група ще се състои от експерти на Министерство на здравеопазването, НЗОК, експерти от здравната комисия, както и експерти на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Основна цел на работната група ще бъде е изготвянето на анализ на въведените електронни услуги.
Според Лъчезар Иванов с въвеждането на електронното здравеопазване ще се преустановят част от корупционните практики.