Създалото се напрежение сред изпълнителите на извънболнична помощ след получаване на определените им за първото тримесечие на годината стойности за изследвания и направления за консултация със специалист, беше повод да се проведе среща между ръководството на здравната каса и заместник-председателя на районната лекарска колегия, д-р Георги Кръстев.


От страна на НЗОК беше направена справка за град Пловдив, според която за първото тримесечие на 2011 г. са разпределени с 5 000 броя повече направления, спрямо предишното тримесечие. Също така с 200 000 лева са увеличени средствата за медико-диагностични изследвания за същия период.


Създалото се недоволство при изпълнителите на извънболнична медицинска помощ се дължи на факта, че по места районните здравноосигурителни каси не са разяснили правилата, по които се определя броят специализирани медицински дейности и стойността на медико-диагностични дейности, подчертават от НЗОК.Установява се, че не всички РЗОК са използвали заложените в правилата възможности за гъвкаво преразпределение на средствата на регионално ниво.


Затова управителят на НЗОК, д-р Нели Нешева, разпорежда анализ на начина на използване на данните от усвояването на направленията през 2010 г. и проверка дали тези данни са отразени при изготвянето на новата методика на разпределения за 2011 г. Още в края на 2010 г. работна група в здравната каса констатира, че на някои места остават неусвоени направления, което наложи корекции от страна на РЗОК за 2011 г.


Разпределените стойности за първото тримесечие на 2011 г. са получени в районните здравни каси още в началото на февруари.


На национално ниво на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ за първото тримесечие на 2011 г. са разпределени над 70 000 броя повече направления за консултация със специалист, спрямо определените за същото тримесечие на 2010 година, припомнят от здравната каса. При сравняване на двата периода се вижда, че са увеличени и средствата за медико-диагностични изследвания с 25% или с 3 576 000 лева.


Д-р Нели Нешева настоява директорите на РЗОК да постъпят отговорно и още веднъж подробно да разяснят на договорните партньори новата методика за разпределяне на стойностите за изследвания и броя направления за консултация със специалист.