Принципът за разходна ефективност ще се прилага само за пациенти, които за първи път започват своето лечение с биологични продукти, съобщават от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Коментарът идва в отговор на острите критики отправени от пациентски организации и медии по темата. Съмнението дали най-разходоефективното лекарство за Касата е и най-качественото и добро за пациента разбуни духовете преди месец.


„Механизъм за определяне на терапевтичен курс с биологични лекарствени продукти с най-благоприятното съотношение за постигнат терапевтичен резултат и разходване на обществен ресурс (при съпоставянето му с други биологични лекарствени продукти, представляващи терапевтични алтернативи и заплащани напълно или частично от НЗОК), се прилага само за ограничен брой биологични лекарствени продукти, като втора терапевтична линия за определени заболявания – ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит, псориатичен артрит и псориазис, болест на Крон и улцерозен колит. Това правило е валидно само за пациенти, които започват лечение като първи курс с определената терапия. Експертизата се осъществява от комисия в Централното управление на НЗОК“, пише в коментара си ръководството на Касата.


В становището е записано, че принципът за разходна ефективност не се отнася за пациентите, които са вече на лечение, т.е. лекуват се с назначения от специалистите конкретен лекарствен продукт, както и в случаите, когато се налага смяна на лекарствения продукт поради липса на ефект или прояви на странични реакции.„Разходната ефективност не се прилага при други лекарствени продукти, заплащани за домашно лечение, както и за лекарствените продукти, заплащани за онкологични и онкохематологични заболявания, заплащани извън стойността на клиничната пътека“, допълват от Касата.


Миналата седмица темата за разходоефективност и при медицинските изделия беше обсъдена на заседание на Надзорния съвет на Касата. Управителят ѝ д-р Дечо Дечев подчерта, че най-важно е да се гарантира критерият качество, обвързан с понижаване на разхода и при медицинските изделия.

 

„Спряхме се на три критерия: СЕ марката, което вече за мен не е сигурен критерий, защото всички го имат. Второто, да се отнасят към определен брой европейски фондове, които заплащат тези медицински изделия. Цифрата, която обсъждахме - минимум 3. И третото нещо, реализирани клинични проучвания минимум 3, които са приключени и вече гарантират, че дадено медицинско изделие е сравнено с водещото от тази група медицински изделия, което напълно гарантира качеството“, отбеляза пред надзорниците д-р Дечев.